Materiał Partnera

Magazynowanie towarów a ich rodzaje

Magazynowanie towarów a ich rodzaje

Magazynowanie towarów jest jednym z ogniw łańcucha logistycznego. Nowoczesne magazyny umożliwiają bardzo długie przechowywanie, dzięki czemu możemy lepiej rozdysponowywać dobra, oszczędzać je i planować wykorzystanie z dużym wyprzedzeniem. Magazyn jest dostosowany do tego, co chcemy w nim trzymać. Przedstawiamy typy magazynów z uwzględnieniem dóbr, które mogą być w nich przechowywane.

Typy konstrukcji magazynów

Magazyny, jak większość obiektów przemysłowych, mają być w pierwszej kolejności funkcjonalne i bezpieczne. Dlatego stawia się magazyny o konstrukcji na miarę potrzeb – ni mniej, ni więcej. Po tym względem wyróżniamy trzy typy: magazyny otwarte, półotwarte i zamknięte.

Magazyn otwarty jest najprostszy i najtańszy, bo jest to po prostu… plac. Z oczywistych przyczyn można na nim przechowywać wyłącznie towary, którym czynniki atmosferyczne nie wyrządzają szkody. Mogą to być np. materiały budowlane.

Magazyn półotwarty to wiata, ewentualnie osłonięta z maksymalnie trzech stron. Dzięki dachowi towar jest zabezpieczony przed opadami atmosfrycznymi. Ściany osłaniają przed wiatrem i słońcem, ale nie chronią przed chłodem. Dlatego w magazynach półotwartych można trzymać to, co wytrzymuje zróżnicowane temperatury, ale nie jest odporne na opady i nasłonecznienie. Są to warunki wystarczające do przechowywania np. ceramiki czy worków z cementem.

Trzeci typ to magazyny zamknięte. Są to w pełni zabudowane hale magazynowe. Jest to typ najbardziej zróżnicowany pod względem budowy i możliwości. Można w nich przechowywać nawet bardzo wrażliwe towary, o ile zachowa się odpowiednie temperaturę, wilgotność i inne parametry mające wpływ na stan towaru.

Magazyny specjalnego przeznaczenia

Hale magazynowe mogą być udoskonalane albo dzięki odpowiedniej konstrukcji, albo dodatkowemu wyposażeniu, często z użyciem najbardziej nowoczesnych technologii. W zależności od potrzeb można wykorzystywać magazyny parterowe, wielokondygnacyjne, rampowe i bezrampowe, niskiego przechowywania lub wysokiego. Dodatkowo, dzięki specjalistycznej aparaturze możliwe jest stałe kontrolowanie temperatury, ciśnienia, wilgotności powietrza i innych parametrów w zależności od potrzeb. Instalacje chłodnicze pozwalają utrzymać nawet bardzo niską temperaturę cały rok, aby przechowywać np. żywność bez utraty jakości. Magazynowanie w niskich temperaturach oferuje np. www.operis.com.pl.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz