Materiał Partnera

Logistyka dystrybucji. Co warto wiedzieć?

Logistyka dystrybucji. Co warto wiedzieć?

Logistyka to zbiór działań i procesów, których celem jest odpowiednie planowanie, kontrolowanie i zarządzanie przepływem surowców, materiałów i gotowych wyrobów. Logistyka dystrybucji zajmuje się przepływem towarów i gotowych wyrobów z magazynów do finalnego ich konsumenta. Jakie są konkretne zadania i cele logistyki dystrybucji i co warto o niej wiedzieć? Sprawdź!

Logistyka dystrybucji

Głównym zadaniem dystrybucji jest udostępnienie produktu ostatecznemu odbiorcy. W skład zadań logistyki dystrybucji wchodzą więc:

  • przemieszczanie produktów i materiałów,
  • usprawnianie standardów obsługi,
  • kontrola procesu sprzedaży,
  • optymalizacja kosztów dystrybucji.
„Dystrybucja wymaga gromadzenia i dostarczania towarów w oparciu o analizę potrzeb rynku. Jest to więc główne zainteresowanie i misja logistyki dystrybucji” – zaznacza ekspert z Centrum Logistycznego DMT.

Logistyka dystrybucji jest związana z planowaniem i kontrolowaniem przepływu produktów do miejsc użytkowania. Jej celem jest zaspokojenie potrzeb klientów i zwiększenie zysków podmiotu dostarczającego produkt.

Jak wygląda w praktyce logistyka dystrybucji?

Proces dystrybucji można opisać w kilku fazach. Pierwszą z nich jest analiza wymagań klientów. Polega ona na poznaniu cech i właściwości danego rynku i dostosowanie do nich procesów dystrybucyjnych.

Kolejnym krokiem jest wypracowanie zasad mających na celu realizację i sterowanie procesami dostarczania produktów. Należy opracować i wdrożyć algorytmy sterujące i systemy informacji logistycznych. Pozwala to na wypracowanie odpowiednich rozwiązań długofalowych.

Niezbędnym elementem procesu logistyki dystrybucji jest ewaluacja skuteczności działań. Polega ona na pozyskiwaniu informacji o efektach wprowadzonych zmian i strategii. Pozwala to na adekwatne doskonalenie wykorzystywanych technik logistycznych.

Logistyka dystrybucji to nie tylko ogólne, sprawdzające się w większości przypadków rozwiązania. Niezwykle ważnym elementem takiej działalności jest analiza tzw. anomalii. Jej zadaniem jest przygotowanie firmy na wszelkie możliwe odejścia od normy i możliwe nadzwyczajne sytuacje w procesie dystrybucji produktów.

Wszystkie opisane fazy mają zastosowanie jedynie wtedy, gdy są ze sobą powiązane i podlegają nieustannym, wzajemnym modyfikacjom. Logistyka dystrybucji jest więc wymagającym ogromnego doświadczenia i odpowiedzialności aspektem działalności firmy. Profesjonalna opieka logistyczna w tym zakresie wymaga często skorzystania z usług profesjonalistów i zastosowania zaawansowanego oprogramowania.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz