Materiał Partnera

Lista korzyści biznesowych, wynikających ze współpracy z agencją pracy tymczasowej

Lista korzyści biznesowych, wynikających ze współpracy z agencją pracy tymczasowej

Współpraca z agencją pracy tymczasowej przynosi przedsiębiorcom wiele korzyści. Elastyczne zatrudnienie to dobre rozwiązanie zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Często zdarzają się takie sytuacje, gdy zapotrzebowanie firmy na pracowników jest mniejsze lub większe. Dzięki agencjom pracy tymczasowej proces rekrutacji w przypadku częstej zmiany osób zatrudnionych w firmie przebiega sprawniej.

Zakres usług agencji pracy tymczasowej

Agencje pracy tymczasowej odciążają firmę w wielu przypadkach. Zakres zadań, jakie może powierzyć im przedsiębiorca, jest naprawdę szeroki. Do głównych usług, z jakich mogą skorzystać firmy współpracujące z agencjami, należą:

Proces rekrutacji nowych pracowników bywa czasochłonny. Przeglądanie CV, rozmowy kwalifikacyjne i inne tego typu działania zajmują dużo czasu, którego przedsiębiorcom często brakuje. Zatrudnienie Agencji Pracy Tymczasowej Loors pozwala na odciążenie firmy z powinności kadrowo-płacowych, rozliczania PIT-u czy przygotowanie i wdrożenie pracownika w jego obowiązki. Agencja czuwa także nad wyborem odpowiednich kandydatów na dane stanowisko.

Dlaczego warto współpracować z agencją pracy tymczasowej?

Jak już wspomniano, zakres działalności agencji pracy tymczasowej jest bardzo szeroki. Zajmuje się ona przede wszystkim wszelkimi sprawami związanymi z zatrudnieniem pracowników. To właśnie agencja czuwa nad ważnością badań lekarskich, zawieraniem umów czy wypłatą wynagrodzenia.

Do najważniejszych korzyści współpracy z tego typu podmiotem należy przede wszystkim elastyczność zatrudnienia. Często firma zmuszona jest do optymalizacji liczebności kadry pracowniczej na zasadzie „just in time”. Oznacza to, że przedsiębiorca zatrudnia tyle osób, ile w danym momencie potrzebuje. Umowy z pracownikami podpisywane są tymczasowo, dlatego w przypadku ich rozwiązywania można zachować elastyczność.

Niektóre branże charakteryzują się sezonowością. Mają zatem okresy przestoju i wzmożonego ruchu. W takich sytuacjach potrzebna jest mniejsza lub większa liczba pracowników. Agencja pracy tymczasowej pomaga rozwiązać problem, zatrudniając osoby, na przykład w czasie dużo większej ilości zamówień do zrealizowania przez przedsiębiorstwo. Zatrudniane przez agencję osoby są dopasowane do rodzaju wykonywanej pracy. Dlatego też brane są pod uwagę ich kwalifikacje i umiejętności. Agencja pracy tymczasowej dba także o dowóz pracowników z oddalonych od zakładu miejscowości.

 

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz