Materiał Partnera

Legalizacja świadectw przewozowych

Legalizacja świadectw przewozowych

Za legalizację świadectw przewozowych uznaje się procesy mające na celu potwierdzenie prawidłowości oraz legalności dokumentów handlowych w obrocie międzynarodowym. Z działań tych korzysta zatem tysiące eksporterów i importerów, którzy posiadają zarówno stałe relacje handlowe z kontrahentami zagranicznymi, jak i tylko te jednorazowe/doraźne.

Rodzaje dokumentów poddawanych legalizacji

Legalizacji poddawane są różnego rodzaju dokumenty przewozowe, handlowe, czy też eksportowe. Mowa o fakturach, deklaracjach, specyfikacjach produktowych, umowach, pełnomocnictwach, tłumaczeniach, również uwierzytelnionych, kopiach i kserokopiach, poświadczeniach, zaświadczeniach jednostek administracji państwowej, świadectwach weterynaryjnych, sanitarnych, czy inspekcji handlowej, a także o świadectwach potwierdzających niepreferencyjne pochodzenie towarów.

Występujący o legalizację przedsiębiorca, musi podać zatem wyczerpujące dane dotyczące swojej firmy, a także dokumenty do legalizacji. Odbywa się to w procesie wnioskowym, kiedy po złożeniu odpowiednich  pism, są one rozpatrywane. Ważne mogą zatem być m.in. dokumenty z organów rejestrowych potwierdzających prowadzenia przez wnioskodawcę działalności gospodarczej, zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON, decyzje o fakcie nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP, czy też uwierzytelnione notarialnie wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu wnioskującego. Pełen wykaz potrzebnych dokumentów zawsze wskazuje odpowiedni organ legalizujący.

Pomoc agencji celnej

Obecnie dla optymalizacji kosztów, logistyki i czasu tranzytu towaru za granicę, czy jego sprowadzania do Polski, wiele firm korzysta ze stałej pomocy agencji celnych. To one pomagają między innymi przy legalizacji świadectw przewozowych. Zadaniem agencji celnych, jest bowiem pośredniczenie, pomiędzy przedsiębiorcą, a Agencją Celną i Krajową Izbą Gospodarczą. Uszczegóławiając tego typu podmioty spedycyjne/konsultingowe/celne, zajmują się: przygotowywaniem dokumentacji dotyczącej odpraw eksportowych/importowych, obsługi deklaracji związanych z podatkiem akcyzowym, pomocy w wypełnianiu deklaracji INSTRASTAT dotyczących ewidencjonowania wszelakich obrotów, weryfikacją druków znaków CE, zajmowaniem się procesem obrotu towarów z krajów UE i spoza Wspólnoty, a także reprezentowaniem importera.

Tak szeroki zakres usług oferuje zatem swoim klientom, między innymi agencja celna Spedycja s.c., którą prowadzą Katarzyna Myćka i Piotr Myćka, w Kaliszu!

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz