Artykuł sponsorowany

Legalizacja, konserwacja i serwis gaśnic

Legalizacja, konserwacja i serwis gaśnic

Gaśnice według przepisów przeciwpożarowych, muszą znajdować się w każdym obiekcie komercyjnym, handlowym, gospodarczym, publicznym, przemysłowym, magazynowym, czy też biurowym, a także w większych kompleksach mieszkalnych. Gaśnice powinny także znajdować się w domach i mieszkaniach, oraz obligatoryjnie, muszą być mobilnym ekwipunkiem samochodowym. Istotne jest również ich legalizowanie, konserwacja, a także serwis.

Różnice pomiędzy legalizacją, konserwacją, a serwisem gaśnic

Jeśli chodzi o przeglądy, a także naprawy gaśnic, warto zapoznać się z trzema terminami: legalizacją, konserwacją, a także serwisem, o których mówią między innymi normy certyfikacyjne Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP), a także Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Z 2010 r. Nr 109 poz 719). Za legalizację uznajemy zatem przeprowadzanie badań UDT, co do prawidłowości działania gaśnicy, a okres, w którym należy ją wykonać wyznaczają wspomniane przepisy, a także rekomendacje producenckie. Jeśli chodzi o konserwację, mowa o niej w przypadku wymiany proszku gaśniczego, wymiany uszczelek, czy wykonywania próby ciśnieniowej. Serwisem określa się zaś wykonywanie wszystkich koniecznych działań, związanych z odpowiednim funkcjonowaniem gaśnic, w przypadku ich usterek.

Typy gaśnic i ich zastosowanie

Polskie przepisy prawa wyróżniają pięć podstawowych grup pożarów, do których przypisane są odpowiednie typy gaśnic. To właśnie rodzaje danych wyrobów, wyznaczają często okresy legalizacji, czy też konserwacji, na co zarządcy i właściciele budynków muszą zwracać szczególną uwagę. Jeśli chodzi zaś o zastosowanie gaśnic wyróżnia się:

  • gaśnice wodne, pianowe i z wodnym środkiem gaśniczym,
  • gaśnice proszkowe typu z,
  • gaśnice proszkowe typu x,
  • oraz gaśnice śniegowe.

Wyróżnionymi w przepisach grupami pożarów, o których już wspomniano, są zaś:

  1. Pożary materiałów stałych, głównie pochodzenia organicznego (typ A).
  2. Pożary materiałów stałych, topiących się oraz cieczy (typ B).
  3. Pożary gazów (typ C).
  4. Pożary metali (typ D).
  5. Pożary tłuszczów oraz olejów, stosowanych w kuchennych urządzeniach (typ F).

Pomoc specjalistycznych firm

Jeśli chodzi o przeglądy, konserwacje i serwisy gaśnic, warto wiedzieć, że zajmują się takimi działaniami uprawnione, szeroko wyspecjalizowane podmioty, których jest w Polsce niestety stosunkowo niewiele. Jednym z nich jest Zakład Konserwacji i Remontu Gaśnic Ryszarda Dzierzęckiego, który współpracuje stale i doraźnie z wieloma klientami indywidualnymi, biznesowymi, oraz publicznymi. Mowa m.in. o szkołach, szpitalach, biurowcach, wspólnotach mieszkaniowych, ośrodkach przemysłowych, magazynach, hotelach, restauracjach, a nawet kościołach! 

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz