Materiał Partnera

Laryngolog na ratunek! W jakich sytuacjach?

Laryngolog na ratunek! W jakich sytuacjach?

Laryngologia to gałąź medycyny, której zadaniem jest  rozwiązywanie problemów zdrowotnych w obrębie narządów głowy i szyi. Do zadań laryngologa należy  diagnostyka,  profilaktyka oraz leczenie zarówno farmakologiczne jak i chirurgiczne stwierdzonych patologii. Celem tego leczenia jest poprawa funkcji danego narządu często związana z jego rekonstrukcją.  

Schorzenia, z którymi trzeba udać się do laryngologa

  • Zaburzenia równowagi

W uchu wewnętrznym znajduje się narząd nazywany błędnikiem,  który jest receptorem przyspieszeń liniowych i kątowych. Innymi  słowy błędnik  informuje nas o ruchu naszego ciała względem otoczenia. Dlatego w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zaburzeń równowagi:  czy to zawrotów głowy o typie wirowym czy tylko niepewności odczuwanej podczas chodu lub stania wskazane jest wykonanie badania błędników. Badanie to jest wykonywane przez laryngologów

  • Choroby krtani 

Krtań to niewątpliwie narząd, który jest niezbędny do prawidłowego codziennego funkcjonowania i komunikowania się z innymi osobami. Schorzenia krtani szczególnie negatywnie odczuwane są przez osoby pracujące głosem np nauczycieli,  wykładowców, sprzedawców itd . Patologie w obrębie krtani te łagodne jak stany zapalne,  czy nowotworowe powodują chrypkę, kaszel, zaburzenia głosu oraz  uczucie suchości w gardle. Diagnoza stawiana na podstawie badań endoskopowych krtani kierunkuje dalsze leczenie schorzenia. 

Szumy uszne

Według ekspertów z Centrum Medyczne Kwiatowa szumy uszne  polegają na odczuciu dźwięku przy braku jego źródła. Mogą występować w jednym lub w dwóch uszach, a w zależności od wywołującej szum choroby  będą różnić się swoim charakterem. Szumy uszne mogą być związane z niedosłuchem,  który jest objawem  uszkodzenia któregoś  z elementów drogi przewodzącej  bodziec  dźwiękowy  do mózgu  Jednak zdarzają się również szumy,  które występują  samoistnie bez niedosłuchu. Leczenie szumów jest wyzwaniem dla Audiologów i  Laryngologów. Często jest to leczenie kompleksowe ,  złożone z leczenia farmakologicznego , chirurgicznego i   akustycznego.

Patologie ślinianek

W okolicach jamy ustnej umiejscowione są duże  gruczoły tworzące ślinę. Są to  ślinianki przyuszne , podżuchwowe, podjęzykowe i wiele małych gruczołów zlokalizowanych w błonie śluzowej jamy ustnej. Dolegliwości występujące w obrębie ślinianek takie jak : obrzęki , guzy, kamienie nie mogą być bagatelizowane. Choć większość  patologii ślinianek ma charakter łagodny to jednak zdarzają się patologie nowotworowe złośliwe. Jednocześnie należy podkreślić że każda z w/w patologii jeśli stwierdzona we wczesnym stadium jest całkowicie wyleczalna. Dzięki zastosowaniu diagnostyki USG i precyzyjnej chirurgii leczenie schorzeń ślinianek jest leczeniem bezpiecznym dla pacjenta.   

  • Niedosłuch

Prawidłowy słuch w dzieciństwie warunkuje rozwój mowy a w życiu dorosłym pozwala nam komunikować się ze światem. Każde zaburzenie słuchu upośledza w znacznym stopniu nasze zdolności społeczne. Rozwój metod diagnostycznych spowodował powstanie odrębnej  gałęzi medycyny zwanej Audiologią.  Audiologia wykorzystuje  cały szereg badań słuchu takich jak:  audiometria progowa , audiometria mowy , audiometria impedancyjna , otoemisja czy potencjały z drogi słuchowej do określenia miejsca i stopnia uszkodzenia tej  drogi . Z kolei chirurgia,  implantologia i protetyka przywracają słuchu u osób które ten słuchu utraciły.     

Opracowanie:
Bydgoszcz, Kwiatowa 1 lok. 1K
tel. 52 529 77 77
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz