Materiał Partnera

Kwalifikacja wstępna a kwalifikacja wstępna przyspieszona – na czym polegają różnice?

Kwalifikacja wstępna a kwalifikacja wstępna przyspieszona – na czym polegają różnice?

Wiele osób posiadających prawo jazdy kategorii C i D z transportem i przewozem wiąże swoje plany zawodowe. Aby jednak zostać profesjonalnym kierowcą, nie wystarczą podstawowe uprawnienia. Koniecznością jest odbycie specjalistycznych kursów, które pozwalają na uzyskanie Świadectwa Kwalifikacji. Sprawdź, kiedy możesz skorzystać z kursu na uproszczonych zasadach.

Jak zdobyć Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej?

Zgodnie z obowiązującymi od 2006 roku nowymi przepisami, każdy kierowca zawodowy zobligowany jest do uzyskania Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej. Jest to dokument niezbędny do tego, aby móc pracować w firmach zajmujących się transportem towarów oraz przewozem osób.

Aby otrzymać Świadectwo Kwalifikacji, należy przejść stosowny kurs oferowany w ośrodkach szkoleniowych, takich jak np. Artex. Ośrodek szkolenia kierowców, a następnie uzyskać pozytywny wynik na egzaminie państwowym. Chcąc stać się kierowcą zawodowym, trzeba zatem zapisać się na szkolenie z zakresu kwalifikacji wstępnej pełnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

Kwalifikacja wstępna pełna i przyspieszona a wiek kierowcy

Kwalifikacja wstępna pełna oraz kwalifikacja wstępna przyspieszona to szkolenia dla kierowców zawodowych, którzy uzyskali uprawnienia do kierowania odpowiednimi rodzajami pojazdów:

  • po 10 września 2008 roku – w przypadku kategorii D, D+E, D1, D1+E
  • po 10 września 2009 roku – w przypadku kategorii C, C+E, C1, C1+E.

Zarówno kwalifikacja wstępna pełna, jak i przyspieszona to kursy, które mają ten sam cel – przygotować przyszłych kierowców zawodowych do pracy. O ile jednak z kwalifikacji wstępnej pełnej może skorzystać każdy kursant, tak kwalifikacja wstępna przyspieszona dotyczy wyłącznie wybranych grup kierowców.

Kwalifikacja wstępna pełna to kurs przeznaczony dla bardzo młodych kierowców, którzy:

  • nie ukończyli 21 lat – w przypadku kategorii C, C+E
  • nie ukończyli 23 lat – w przypadku kategorii D, D+E.

Natomiast z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej mogą skorzystać pozostali kierowcy, którzy spełniają kryterium wiekowe.

Kwalifikacja wstępna pełna i przyspieszona – różnice programowe

Wiek kierowcy to nie jedyny czynnik, który różni kwalifikację wstępną pełną od kwalifikacji wstępnej przyspieszonej. Istotną rolę odgrywają tutaj różnice programowe, a co za tym idzie – czas trwania kursu.

Zakres kursu na kwalifikację wstępną pełną obejmuje:

  • 280 godzin zajęć, w tym 260 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych.

Zakresu kursu na kwalifikację wstępną przyspieszoną uwzględnia:

  • 140 godzin zajęć, w tym 130 godzin zajęć teoretycznych oraz 10 godzin zajęć praktycznych.

W obu przypadkach na zajęciach teoretycznych omawiane są zagadnienia z części ogólnej oraz specjalistycznej – zgodnie z obowiązującymi przepisami (ze szczególnym uwzględnieniem art. 39b1 ustawy o Transporcie drogowym).

Oceń artykuł (1)
1.0
Komentarze
Dodaj komentarz