Materiał Partnera

Kursy na rejestratorkę medyczną

Kursy na rejestratorkę medyczną

Jeżeli myślisz o pracy o charakterze biurowej w środowisku medycznym, rozważ opcję zrobienia kursu na rejestratorkę medyczną. Jakie obowiązki posiada osoba na tym stanowisku, jak wygląda kurs i czego możesz w jego trakcie się nauczyć?

Co należy do obowiązków rejestratorki medycznej?

Do podstawowych czynności, jakie wykonuje rejestratorka medyczna należą:

  • Przyjmowanie zgłoszeń pacjentów.
  • Umawianie terminów świadczenia usług medycznych.
  • Udzielanie informacji o świadczonych usługach medycznych oraz o warunkach formalnych i finansowych udzielania świadczeń zdrowotnych.
  • Kierowanie pacjentów do właściwych pracowników placówki.
  • Weryfikowanie ubezpieczenia zdrowotnych pacjentów.
  • Prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów – gromadzenie, segregowanie oraz archiwizacja kart zdrowia, rejestrów chorych i wyników badań.
  • Wystawianie faktur i przyjmowanie płatności za świadczone w prywatnej placówce usługi.

Wszystkie powyższe czynności rejestratorka medyczna wykonuje w placówkach medycznych, ośrodkach zdrowia, szpitalach oraz sanatoriach. Odnalezienie tego typu pracy umożliwiają specjalne kursy oferowane w różnych trybach.

Gdzie można zapisać się na kurs?

Warto zapoznać się z ofertą Pierwszego Niepublicznego Policealnego Studium Medycznego w Szczecinie, które proponuje trwający dwa miesiące, 80-godzinny kurs na rejestratorkę medyczną umożliwiający uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych w zakresie profesjonalnej rejestracji medycznej. Kurs kończy się zaliczeniem w formie egzaminu wewnętrznego. Pozytywny wynik skutkuje otrzymaniem zaświadczenia o ukończeniu na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Dzięki odpowiednio ułożonemu planowi nauczania absolwent kursu posiądzie dużo praktycznych umiejętności, takich jak m.in. zakładanie kart pacjentom, prowadzenie pełnej dokumentacji i ewidencji kart pacjentów, przyjmowanie płatności za świadczone usługi, uzupełnianie raportów i sprawozdań z prowadzonej działalności, obsługa programów komputerowych i kasy fiskalnej oraz podstawy prowadzenia rozrachunków księgowych.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz