Materiał Partnera

Kursy i szkolenia dla zawodowych kierowców

Kursy i szkolenia dla zawodowych kierowców

Posiadanie prawa jazdy, a dokładnie uprawnień zawodowego kierowcy daje wiele możliwości zatrudnienia i otwiera drzwi do wielu firm transportowych, zajmujących się spedycją czy logistyką. By takie uprawnienia zdobyć należy ukończyć szereg kursów oraz zdać niezbędne egzaminy. Jeżeli chcesz podnieść swoje kwalifikacje oraz poszerzyć umiejętności warto wybrać ośrodek szkoleniowy, taki jak SMART ADR Marta Kos-Konopka, specjalizujący się w tego typu kursach i odbyć odpowiednie szkolenie.

Szkolenia ADR

ADR to europejska umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. Ma ona na celu zminimalizowanie bądź ograniczenie prawdopodobieństwa zaistnienia wypadków i rozmiaru szkód. Bardzo ważną rolę odgrywa tu kierowca, który musi posiadać wiedzę na temat przewozu niebezpiecznych towarów oraz na temat postępowania w sytuacjach awaryjnych. Dlatego musi on przejść szereg niezbędnych szkoleń. Są one organizowane przez SMART ADR na poziomie podstawowym i specjalistycznym. Kursy ADR są przeznaczone dla osób z branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej, ale też związanych z magazynowaniem i użytkowaniem materiałów niebezpiecznych. W związku z tym, że nie tylko kierowcy mają kontakt z towarem niebezpiecznym, firma SMART ADR organizuje także szkolenia stanowiskowe (szkolenie BHP) oraz szkolenia przeznaczone dla spedytorów i magazynierów, jak też kursy dla doradców ADR.

Kurs na wózek widłowy i HDS

To kursy przeznaczone dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, zmienić pracę i stać się bardziej atrakcyjnymi na rynku pracy. Ośrodek szkoleniowy SMART ADR organizuje kursy na operatora wózka widłowego z wymianą butli gazowej. Szkolenie kończy się egzaminem w ośrodku, po którym otrzymuje się pięcioletnie świadectwo unijne z Certyfikatem Ministerstwa Gospodarki na drukach MEN potwierdzające zdobyte uprawnienia do obsługi wózków spalinowych i akumulatorowych. Dokument jest honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej i jest wydawane także w języku angielskim lub niemieckim. Należy podkreślić, że w większości firm na terenie Polski ważny jest także bezterminowy dokument kwalifikacyjny wydany przez odpowiedni Urząd Dozoru Technicznego, dlatego warto się zastanowić nad egzaminem przed komisją UDT.

Kurs na żurawia przeładunkowego, zwanego potocznie HDS, przyda się wszystkim kierowcom zajmującym się przeładunkiem towaru. Kurs HDS kończy się państwowym egzaminem przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Po pozytywnym wyniku zostaje wydane bezterminowe świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do obsługi tego sprzętu.

Szkolenie z zakresu kwalifikacji wstępnej

Jest przeznaczone dla najmłodszych kierowców, którzy chcą pracować na stanowisku kierowcy samochodów ciężarowych bądź autobusów. Kurs kończy się egzaminem państwowym, po którym zostaje wydane świadectwo kwalifikacji zawodowej ważne przez 5 lat. Potem trzeba przejść okresowe szkolenie kierowców. W ośrodku szkoleniowym SMART ADR są organizowane także kursy z zakresu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, z zakresu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej oraz kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej. Wszystkie kończą się państwowym egzaminem ważnym przez 5 lat.

Ośrodek szkoleniowy SMART ADR posiada grono doświadczonych i kompetentnych wykładowców i instruktorów, którzy w przystępny i zrozumiały sposób dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami.  Dbając o swoich klientów organizuje szkolenia w miłej i pogodnej atmosferze zarówno w swojej siedzibie, jak też u klienta bądź miejscu przez niego wyznaczonym.

Opracowanie:
Józefów, marsz. Piłsudskiego 28a
tel. 692 099 775
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz