Materiał Partnera

Kurs na prawo jazdy – co musimy zrobić przed egzaminem, a co możemy zrobić po jego zdaniu?

Kurs na prawo jazdy – co musimy zrobić przed egzaminem, a co możemy zrobić po jego zdaniu?

Prawo jazdy – dokument, o którego posiadaniu marzy wiele osób. Niemniej jednak jego zdobycie zazwyczaj wymaga poświęcenia niemałej ilości czasu i włożenia sporo pracy. Sam egzamin jest zwieńczeniem całej drogi i sprawdzianem zdobytej wiedzy. Jednakże zanim do niego dojdzie, czeka nas nauka, zarówno teoretyczna jak i praktyczna, która w dużej mierze ukształtuje nasze umiejętności i nas samych jako kierowców.

Zanim zostaniesz kierowcą

Kurs na prawo jazdy można rozpocząć najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wieku wymaganego do jego uzyskania. W przypadku najpopularniejszej kategorii B, która uprawnia między innymi do prowadzenia pojazdu do 3,5 ton, czyli na przykład samochodu osobowego, wiek ten wynosi 18 lat. Gdy już nie ma przeszkód wiekowych, możemy przejść do wyboru odpowiedniej szkoły nauki jazdy. Dobry ośrodek szkolenia kierowców, taki jak na przykład Polski Związek Motorowy CSM z Opola, powinien mieć odpowiednio wysoki poziom zdawalności kursantów oraz dobre opinie. Kolejnym krokiem jest wykonanie niezbędnych badań lekarskich oraz uzyskanie orzeczenia o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów. Niezbędne jest także otrzymanie ze starostwa powiatowego w miejscu, w którym mieszkamy Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK). Sam kurs składa się z dwóch części:

  • teoretycznej (obejmującej 30 godzin lekcyjnych) – umożliwiającej poznanie przepisów ruchu drogowego i zasad postępowania w konkretnych przypadkach na drodze. Obejmuje ona także obsługę samochodu oraz naukę pierwszej pomocy przedlekarskiej. Warto pamiętać, że obecne przepisy pozwalają kandydatowi na kierowcę samodzielne przygotować się do egzaminu teoretycznego i podejście do niego bez tej części kursu.
  • praktycznej (obejmującej 30 godzin zegarowych), do której przystępujemy zazwyczaj po części teoretycznej. Podczas części praktycznej przyszły kierowca nabywa doświadczenie w prowadzeniu i obsłudze pojazdu.

Kurs na prawo jazdy kończy się egzaminem wewnętrznym, po zaliczeniu którego możemy zapisać się na egzamin państwowy.

A może kierowca zawodowy?

Posiadanie prawa jazdy kategorii B i niezbędnych uprawnień otwiera nowe możliwości rozwoju naszej drogi zawodowej. Dla tych, którzy doskonale czują się za kierownicą, czyli tzw. „kółkiem”, doskonałym rozwiązaniem jest zawód zawodowego kierowcy. Ponieważ większość transportów opiera się na wysokotonażowych przewozach, do których niezbędne są odpowiednie uprawnienia, podstawą do pracy w tym zawodzie jest posiadanie specjalnego prawa jazdy. Zazwyczaj wystarczy prawo jazdy kategorii C bądź C1. W pierwszym przypadku możemy kierować pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, a w drugim – pojazdami o masie pomiędzy 3,5 a 7,5 tony. Istnieje także możliwość prowadzenia pojazdów z obu kategorii z przyczepą – wtedy wymagane jest prawo jazdy kategorii C+E. Po uzyskaniu tych dokumentów warto ubiegać się o Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej, które uprawnia do przewozu rzeczy. Ponieważ zawód kierowcy wiąże się z dużą odpowiedzialnością i wymaga odpowiednich predyspozycji, w celu sprawdzenia sprawności i zdrowia kierowcy zawodowego przeprowadzane są okresowe badania psychotechniczne. Mające one potwierdzić zdolności do prowadzenia pojazdami danej kategorii. Należy również pamiętać, że Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej traci swoją ważność po 5 latach od daty jego wydania. Po tym czasie kierowca powinien ukończyć okresowe szkolenie i przedłożyć ważne badania lekarskie.

Jak widać, uzyskanie prawa jazdy to proces, który wymaga od nas sporo wysiłku. Niemniej jednak jego posiadanie daje nam bardzo dużo satysfakcji i otwiera nowe możliwości zawodowe. Pamiętajmy jednak, że to czego nauczyliśmy się podczas kursu na prawo jazdy, stanowi podstawę naszej wiedzy, którą jako kierowcy powinniśmy umieć zastosować w praktyce oraz nieustannie rozwijać.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz