Materiał Partnera

Kto w Polsce ma prawo do ubiegania się o otrzymanie alimentów?

Kto w Polsce ma prawo do ubiegania się o otrzymanie alimentów?
Alimenty zwykle kojarzą nam się z ze świadczeniami, które wypłaca jeden z rodziców na rzecz swoich dzieci, zazwyczaj po orzeczeniu przez sąd rozwodu. Warto jednak wiedzieć, że można się o nie starać również w kilku innych sytuacjach. W Polsce alimenty są wypłacane przez osobę do tego wyznaczoną lub – w uzasadnionych sytuacjach – fundusz alimentacyjny. Czy przysługuje Ci to świadczenie i jak możesz się o nie starać?

Kto może starać się o alimenty?

Bez udowodniania życia w niedostatku wymagającym pobieranie alimentów należą się one przede wszystkim dzieciom, których rodzice są w separacji lub po rozwodzie oraz wtedy, kiedy rodzice nie byli nigdy małżeństwem. Do płacenia jest wyznaczony rodzic niesprawujący opieki nad swoim potomstwem. Obowiązek alimentacyjny nie ciąży jednak wyłącznie na rodzicach względem dzieci. Według polskiego prawa może dotyczyć krewnych wstępnych (rodziców, opiekunów prawnych, dziadków) oraz krewnych zstępnych (dzieci, wnuków). O alimenty może się starać również kobieta, której dziecko jest spoza związku małżeńskiego. W takiej sytuacji ojciec będzie miał obowiązek pokryć koszty związane z ciążą i porodem, a także koszty trzymiesięcznego utrzymania w okresie okołoporodowym. Ostatnią możliwością jest ubieganie się o alimenty od byłego małżonka po rozwodzie, w separacji lub po unieważnieniu małżeństwa. Te są jednak przyznawane tylko w szczególnych sytuacjach, kiedy jedna ze stron po zakończeniu związku małżeńskiego nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać.

Jak złożyć wniosek o alimenty?

Wniosek można złożyć zarówno do sądu odpowiedniego dla miejsca zamieszkania osoby pozwanej o alimenty, jak i osoby do nich uprawnionej (np. dziecka). Wypełniając dane należy być czujnym, gdyż ewentualne błędy mogą przedłużać staranie się o alimenty i wymagać ponownego składania dokumentów. Podczas ubiegania się o świadczenia, najważniejsza będzie ostatnia część dokumentu, na którą składa się uzasadnienie. Należy w niej jasno zaznaczyć aktualny stan majątkowy oraz zestawienie kosztów utrzymania. Sam tekst to jednak nie wszystko i konieczne będzie dołączenie dowodów w postaci faktur, paragonów oraz rachunków. 

Czym jest fundusz alimentacyjny?

Fundusz alimentacyjny jest ostatnią deską ratunku dla osób, które mimo podjęcia wszelkich starań o wypłacenie zasądzonych alimentów – nie otrzymują ich. Żeby otrzymać alimenty z funduszu, konieczne jest również spełnianie odpowiednich warunków. Najważniejszym z nich jest nieprzekraczanie kwoty 725 PLN miesięcznego dochodu w przeliczeniu na osobę. Alimenty wypłacane przez fundusz nie będą wyższe niż 500 PLN, nawet jeśli te ustanowione przez sąd, znacznie przekraczają tę kwotę.

Jeśli poszukujesz doradcy w tym zakresie, warto skorzystać z pomocy osoby doświadczonej i odpowiednio wykwalifikowanej. Kancelaria adwokacka Agnieszki Bernat specjalizuje się między innymi w prawie cywilnym, a w szczególności rodzinnym i pomoże Ci rozwiązać spory w zakresie spraw rozwodowych, separacyjnych, podziału majątku oraz spraw alimentacyjnych. Siedziba kancelarii mieści się w Płocku.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz