Materiał Partnera

Kto powinien korzystać z odzieży roboczej?

Kto powinien korzystać z odzieży roboczej?
Zgodnie z obowiązującym prawem w przypadku niektórych zawodów pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi obuwie i odzież roboczą. Kiedy i kto korzysta z takich udogodnień? Szczegóły w naszym artykule.

Czym jest odzież robocza?

Odzież robocza przeznaczona jest do pracy w warunkach, w których może nastąpić ubrudzenie własnego ubrania pracownika szkodliwymi substancjami, odzież może się szybciej niszczyć bądź wymaga ona specjalnej czystości.

Jak podkreśla nasz ekspert z firmy NURT, zajmującej się sprzedażą narzędzi, osprzętu i odzieży roboczej, nie należy mylić tego rodzaju ubrań z odzieżą ochronną. Ta ostatnia bowiem, zakrywając lub zastępując własną odzież, chroni pracownika przed różnego rodzaju zagrożeniami np. mechanicznymi czy chemicznymi.

Kiedy stosuje się odzież roboczą?

Kwestię tę regulują przepisy Kodeksu Pracy (art. 2377 § 1). W zapisie tym nie wymienia się konkretnych stanowisk ani branż, w których odzież robocza ma zastosowanie, ale wskazuje się ogólnie dwa rodzaje przypadków, gdy pracodawca ma obowiązek wyposażyć pracownika w tego rodzaju odzież i obuwie. Pierwszy z nich zachodzi, gdy odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, drugi natomiast – kiedy należy spełnić wymagania technologiczne, sanitarne lub wymagania bezpieczeństwa i higieną pracy w danym zakładzie. Obuwie i odzież robocze przekazywane są pracownikowi nieodpłatnie, w przypadku zaprzestania pracy w danym miejscu pracownik zwraca je pracodawcy. W firmie, w której odzież ochronna jest używana, powinny powstać tabele norm przydziału odzieży i obuwia ochronnego. Jeśli dane przedsiębiorstwo ma własny regulamin, normy te powinny zostać do niego włączone. Należy podkreślić fakt, że jeśli dane stanowisko wymaga korzystania z odzieży i obuwia ochronnego, pracownik bez takich zabezpieczeń nie może zostać dopuszczony do pracy.

Odzież własna zamiast roboczej

Istnieje taka możliwość, by pracownik korzystał z własnej odzieży jako odzieży roboczej (oraz obuwia), ale tylko jeśli sam pracownik wyrazi na to zgodę oraz jeśli spełniają one normy BHP. W takiej sytuacji pracodawca sporządza wykaz stanowisk w firmie, na których taka zamiana jest dopuszczalna, a pracownikowi wypłaca ekwiwalent za odzież roboczą i obuwie, których nie otrzymał. Prawo zakazuje korzystania z odzieży własnej w przypadku prac związanych  z obsługą maszyn i urządzeń technologicznych lub stwarzających zagrożenie pobrudzenia lub skażenia ubrania środkami chemicznymi, promieniotwórczymi bądź materiałami biologicznie zakaźnymi.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz