Materiał Partnera

Kto podlega obowiązkowi wykonywania audytu środowiskowego?

Kto podlega obowiązkowi wykonywania audytu środowiskowego?

W przypadku pewnych działów gospodarki, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, poza standardową sprawozdawczością prowadzoną zwykle w ujęciu miesięcznym, konieczne jest okresowe przeprowadzanie audytu środowiskowego. Zobaczmy, czy, jest audyt środowiskowy, kto może go przeprowadzić, dlaczego jest tak istotny dla naszego bezpieczeństwa? Jak często należy go przeprowadzać?

Audyt środowiskowy to swego rodzaju kontrola przedsiębiorstwa, która ma na celu sprawdzenie, czy dana firma spełnia wszelkie wymogi ekologiczne, które gwarantują bezpieczeństwo wszystkich osób będących pracownikami kontrolowanego zakładu, jak i osób w okolicy i środowiska naturalnego wokół firmy.

Chodzi tu zatem nie tylko o sprawdzenie czynności, jakie dany przedsiębiorca wykonuje w trosce o środowisko naturalne, ale także sposób, w jaki chroni zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników.

Firma ekologiczna to firma bezpieczna

Każda działalność człowieka mniej lub bardziej ingeruje w środowisko naturalne. Celem jego ochrony przed założeniem działalności gospodarczej należy uzyskać szereg odpowiednich dokumentów, pozwoleń, które oceniają bezpieczeństwo prowadzenia działalności w obrębie ochrony środowiska. Firmy takie jak Ekon Odbiór odpadów PPHU Barbara Sowińska Bartłomiej Janyga, w ramach przeprowadzanego audytu środowiskowego da odpowiedź na pytanie, czy dana firma jest ekologiczna, i jakie kroki powinna przedsięwziąć, aby taka się stała.

Zlecenie audytu środowiskowego dotyczy przedsiębiorców, których działalność ingeruje w gospodarkę wodno-ściekową oraz w sytuacjach, gdy:

 • firma przetwarza substancje toksyczne

 • firma w ramach działalności wprowadza do środowiska odpady i opakowania

 • firma importuje urządzenia elektroniczne (lub je produkuje)

 • firma w ramach działalności emituje do atmosfery różne typu gazów

 • firma magazynuje substancje chemiczne, ropę naftową

 • firma produkuje substancje toksyczne (np. bakteriobójcze, środki ochrony roślin itp.)

 • firma produkuje sprzęt mechaniczny (np. silniki)

 • firma pracuje w dużym hałasie.

Dlaczego przeprowadzenie kontroli środowiskowej w firmie jest ważne?

Poddanie kontroli środowiskowej firmy to nie tylko działanie w ramach ochrony środowiska, to również wymierne korzyści ekonomiczne dla właścicieli. Dzięki audytowi środowiskowemu możesz zredukować koszty w takich obszarach:

 • Zminimalizowanie ryzyka kary w związku z zaniedbaniami w obszarze ochrony środowiska

 • Wdrożenie procedur poprawiających funkcjonowanie systemu zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie

 • Pomoc w kreowaniu firmy przyjaznej środowisku naturalnemu

 • Zmniejszenie kosztów obsługi ochrony środowiska, pomoc w spełnieniu odpowiednich do branży przepisów prawnych

 • Nastawienie działalności firm na efektywną gospodarkę odpadami, związaną z odzyskiem i recyklingiem.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz