Artykuł sponsorowany

Kto może udzielać pomocy medycznej podczas imprez masowych?

Kto może udzielać pomocy medycznej podczas imprez masowych?

Zabezpieczenie medyczne imprez masowych to zespół zasad, które określają zakres opieki medycznej, jaka musi być zapewniona uczestnikom podczas zgromadzeń dużej liczby osób w określonym czasie i miejscu. Polskie prawa nakłada na organizatorów obowiązek zapewnienia zabezpieczenie medycznego w przypadku wydarzeń sportowych w budynkach, jeśli przewidywana liczba uczestników sięga najmniej trzystu.

Zakres opieki medycznej

Możemy wskazać trzy formy pomocy, jakie składają się na zabezpieczenie medyczne wydarzeń sportowych oraz kulturalnych. Pierwszym są punkty medyczne. Organizator powinien rozmieścić je na terenie imprezy tak, aby dotarcie do jednego z nich nie zajmowało nigdy dłużej niż pięć minut pieszo. Personel z doświadczeniem z zakresu ratownictwa medycznego udziela w nim pomocy drobnych urazów.

Drugim rodzajem są patrole, których zadaniem jest przeprowadzanie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, czyli czynności obejmujących podtrzymanie drożności dróg oddechowych bez użycia przyrządów. W patrolu znaleźć muszą się więc osoby w tym kierunku przeszkolone. Trzecia forma opieki medycznej, która wchodzi w skład zabezpieczenia medycznego imprez masowych to zaawansowane zabiegi resuscytacyjne. Stosowane w nich są leczenie farmakologiczne i defibrylacja – tu również konieczny jest udział przeszkolonego personelu. Ich organizacja musi umożliwić udzielenie pomocy w ciągu kilku minut.

Miejsca punktów medycznych, trasy patrolu służb porządkowych oraz drogi dojazdu ambulansu są szczegółowo określone w planie zabezpieczenia medycznego z uwzględnieniem ich graficznego rozmieszczenia.

Personel medyczny

Odpowiedzialność, jaką niesie ze sobą zabezpieczenie medyczne wydarzeń kulturalnych różnego rodzaju, wymaga, aby opieka medyczna została powierzona jedynie osobom o odpowiednich kwalifikacjach. Usługi te to część działalności firmy Trans-Med zajmującej się między innymi właśnie zabezpieczaniem koncertów, wydarzeń sportowych i innych tego rodzaju przedsięwzięć, a ponadto też transportem medycznym pacjentów.

Obsada medyczna imprez składa się z lekarzy, ratowników medycznych oraz pielęgniarzy, którzy mają doświadczenie w pracy w Systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Większość problemów medycznych podczas festiwali, zawodów sportowych, festynów leży właśnie w zakresie ratownictwa. Podstawę stanowi tu szkolenie pierwszej pomocy, które jest wymogiem koniecznym dla pracowników medycznych podczas imprez masowych. Czynniki decydujące o rozmiarze obsady zaangażowanej w zabezpieczeniu medycznym to między innymi wiek i liczba uczestników, charakter imprezy oraz warunki terenowe i atmosferyczne. Ważne jest też miejsce – budynek czy teren otwarty.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz