Kto może otrzymać stypendium socjalne?

Kto może otrzymać stypendium socjalne?

Jeżeli chcesz podjąć studia, a Twoje dochody są niewielkie lub nie ma ich wcale oraz pochodzisz z biednej rodziny, która nie może zapewnić ci stabilnej sytuacji, zawsze możesz zgłosić się o pomoc do Uczelni. Stypendia socjalne przeznaczone są dla osób które, żeby podjąć studia potrzebują wsparcia finansowego. Dowiedz się, ile wynosi stypendium socjalne. Przeczytaj, jak oblicza się dochód, który należy wykazać we wniosku oraz jak najlepiej uzasadnić swoją prośbę.

Jak obliczyć dochód do stypendium socjalnego?

Stypendium socjalne przeznaczone jest dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Zazwyczaj wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta, która uprawnia do otrzymania stypendium, ustalana jest przez Rektora. Uniwersytet ustala sumę.

Dochód do stypendium socjalnego oblicza się poprzez wyciągnięcie średniej dochodu miesięcznego, które przypada na studenta oraz członków jego rodziny za rok kalendarzowy, który poprzedza rok akademicki, na który wnioskuje się o stypendium socjalne.

Ile wynosi stypendium socjalne?

Wysokość stypendium socjalnego dla studentów uzależniona jest od trzech czynników:

  • wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta;
  • środków, które zostały przyznane przez ministra;
  • liczby osób w poszczególnych grupach dochodowych.

Stypendium wypłacone zostaje przez dziewięć miesięcy w danym roku akademickim. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest również ubieganie się o stypendium bez wykazywania dochodów. Dzieje się to w przypadku, gdy student ma na utrzymaniu dzieci lub też nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i wykazał to w złożonym oświadczeniu.

Jak napisać uzasadnienie wniosku do stypendium socjalnego?

Przy pisaniu wniosku o stypendium socjalne warto opisać dlaczego nasza sytuacja materialna jest trudna. Im dokładniej nakreślisz swoje problemy finansowe, tym większe jest prawdopodobieństwo, że stypendium zostanie Ci przyznane. Warto wspomnieć o sytuacji całej rodziny.

Jeżeli miasto, w którym studiujesz nie jest twoim miastem rodzinnym, wykorzystaj ten argument. Na pewno zadziała on na Twoją korzyść przy rozpatrywaniu wniosku. Wynajem pokoju jest drogi. Zatem jeżeli Twoi rodzice nie zarabiają dużo, a ty zmuszony jesteś wynajmować pokój, Twoje szanse na stypendium znacznie wzrosną.

Jeżeli posiadasz liczne rodzeństwo, także warto wykorzystać to w pisaniu wniosku. Im liczniejsza rodzina, tym więcej środków pieniężnych jest potrzebne. Dobre uzasadnienie wniosku o stypendium socjalne jest kluczem do sukcesu.

W przypadku kiedy nie została Ci przyznana pomoc, zawsze możesz pomyśleć o kredycie studenckim – przeczytaj, kto może otrzymać kredyt studencki.

Zapomoga – alternatywna forma pomocy

Inną formą pomocy dla studenta jest zapomoga. Należy się ona studentowi, który chwilowo znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Jest to szansa otrzymania pomocy dla studenta, którego dochody przekraczają ustalony przez rektora limit. Do trudnych sytuacji zalicza się:

  • chorobę lub nieszczęśliwy wypadek studenta, lub też członka jego najbliższej rodziny;
  • śmierć bliskiego członka rodziny;
  • utratę pracy przez bliskiego członka rodziny;
  • klęski żywiołowe.

Pieniądze te dostępne są dwa razy w roku akademickim. Ich wysokość uzależniona jest od środków, jakimi dysponuje uczelnia oraz wysokości doraźnego wydatku lub poniesionej straty. Jeżeli nie przysługuję Ci stypendium socjalne, a potrzebujesz pomocy finansowej, warto jest ubiegać się o zapomogę. Może okazać się ona dużym zastrzykiem finansowy, który pomoże Ci uporać się z przejściowymi problemami. 

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz