Materiał Partnera

Kto jest zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia OC?

Kto jest zobowiązany do wykupienia ubezpieczenia OC?

Zgodnie z prawem każdy posiadacz pojazdu mechanicznego zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Celem polisy jest ubezpieczenie szkód powstałych w związku z ruchem wspomnianego pojazdu. Warto wiedzieć, że każdy właściciel zarejestrowanego na terytorium Polski pojazdu jest obowiązany wykupić OC na cały okres, w którym pojazd widnieje w rejestrze wydziału komunikacyjnego. Co warto wiedzieć?

Kiedy powstaje obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC?

Jak już wspomniano, każdy pojazd samochodowy, ciągnik rolniczy, motorower czy przyczepa, które są zarejestrowane na terytorium Polski, muszą mieć ubezpieczenie na cały okres rejestracji. Specjaliści z firmy Ubezpieczenia Artur Jabłoński wyjaśniają, że obowiązek ten nie dotyczy jedynie pojazdów historycznych. Istotny jest moment zawarcia umowy. Warto wiedzieć, że obowiązek powstaje:

  • najpóźniej w dniu pierwszej rejestracji pojazdu mechanicznego na terytorium Polski (z wyjątkiem pojazdów historycznych), ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu do ruchu,
  • przed wprowadzeniem do ruchu pojazdu wolnobieżnego, pojazdu historycznego, pojazdu mechanicznego niezarejestrowanego,
  • najpóźniej w dniu rozwiązania dotychczasowej umowy w związku z jej wypowiedzeniem w przypadku określonych w art. 28 ust.1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152) (patrz: Okres ubezpieczenia OC),
  • najpóźniej w dniu ustania odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej (np. w wyniku likwidacji lub upadłości towarzystwa),
  • przed przekroczeniem granicy, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym zarejestrowanym za granicą nie posiada ważnej Zielonej Karty lub ubezpieczenia granicznego,
  • przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów mechanicznych, które nie zostały zarejestrowane,
  • przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów wolnobieżnych oraz pojazdów historycznych, które nie zostały dopuszczone do ruchu,
  • najpóźniej w dniu rozwiązania dotychczasowej umowy (ubezpieczenia granicznego lub wygaśnięcia okresu ważności Zielonej Karty) oraz w przypadkach określonych w art. 31 ust. 1 i 4 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (Dz.U. 2003 nr 124 poz. 1152).

O czym jeszcze powinien wiedzieć właściciel?

Umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC nie może obejmować ubezpieczeniem okresu poprzedzającego termin jej zawarcia. Wszelkie ustalenia spełnienia bądź nieistnienia omawianego zobowiązania klienci mogą dochodzić przed sądem powszechnym. Jedynym wyjątkiem od przytoczonych reguł są członkowie sił zbrojnych państw obcych oraz ich personel cywilny, którzy są w posiadaniu pojazdów mechanicznych sił zbrojnych i przebywają na terytorium Polski w ramach umów międzynarodowych ratyfikowanych, zgodnie z art. 89 ust 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz