Materiał Partnera

Kto jest winny rozpadu małżeństwa? Rozwód z orzeczeniem o winie

Kto jest winny rozpadu małżeństwa? Rozwód z orzeczeniem o winie

Ze względu na to, że rozwód jest jednoznaczny z bardzo dużą zmianą, a nawet zakończeniem pewnego etapu w życiu, cały ten proces jest bardzo trudny dla każdego z małżonków. Szczególnie dużo stresu i nerwów towarzyszy rozwodom z orzeczeniem o winie. W artykule przedstawiamy najważniejsze informacje, a także aspekty, które przemawiają za wystąpieniem o taki właśnie rozwód.

Rozwód – kto i kiedy może go żądać?

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym każdy małżonek może złożyć pozew o rozwód, jednak musi to być żądanie uzasadnione, gdyż w innym przypadku sąd może się do niego nie przychylić. Rozprawa rozwodowa obejmuje m.in. szczegółowe postępowanie mające na celu dowiedzenie, że pomiędzy małżonkami doszło do całkowitego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Pod tym pojęciem można rozumieć przede wszystkim brak jakiejkolwiek więzi emocjonalnej, wspólnego życia codziennego, a także planów na przyszłość.

Jakie są przesłanki do złożenia pozwu o rozwód z orzekaniem o winie?

Jeśli rozwodu chcą obie strony sprawa, jest dość prosta i raczej bezproblemowa, a więc do finalizacji rozwodu dochodzi szybko. Istnieją jednak sytuacje, kiedy tylko jeden z małżonków jest odpowiedzialny za rozpad małżeństwa. Wtedy druga strona może złożyć pozew o rozwód z orzeczeniem o winie. Aby stwierdzić winę, sąd musi przeprowadzić dochodzenie dowodowe, które jednoznacznie potwierdzi, że małżonek działał w pełni świadomie i z własnej woli. Ze względu na to, taki rodzaj rozwodu jest często skomplikowany oraz długotrwały. Dlatego też najlepiej skorzystać z fachowych usług, jakie świadczy między innymi Kancelaria Radcy Prawnego Piotra Grobisa. Doświadczeni specjaliści pomogą nam zarówno ze skompletowaniem dowodów, jak również reprezentacją podczas rozprawy. Najczęstszymi powodami występowania o rozwód z orzeczeniem o winie są przemoc fizyczna lub psychiczna, zdrada, choroba alkoholowa lub inne uzależnienia negatywnie odbijające się na małżeństwie, a także nieuzasadnione porzucenie męża bądź żony.   

Korzyści rozwodu z orzeczeniem o winie

Małżonkowie decydują się na rozwód z orzeczeniem o winie nie tylko dla dowiedzenia swojej niewinności, ale też z powodu wielu korzyści, jakie niesie za sobą takie rozwiązanie. Przede wszystkim małżonek uznany za winnego nie może ubiegać się o alimenty od małżonka niewinnego, natomiast niewinny może uzyskać alimenty znacznie wyższe niż w przypadku rozwodu bez orzekania o winie. Jest to również istotne, jeśli chodzi o kwestię przyznania opieki rodzicielskiej  – dzieci zazwyczaj zostają z rodzicem uznanym za niewinnego. Oprócz tego po rozwodzie następuje podział majątku, który w sytuacji orzeczenia wyłącznej winy jednego z małżonków, nie może być przeprowadzony na niekorzyść małżonka niewinnego.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz