Materiał Partnera

Kto i kiedy musi prowadzić księgi rachunkowe?

Kto i kiedy musi prowadzić księgi rachunkowe?

Rozliczenia firmy są kluczowe dla jej poprawnego funkcjonowania. Dlatego tak istotne jest prowadzenie ksiąg rachunkowych, które dla niektórych podmiotów są nawet obowiązkowe. Dla kogo konkretnie, w czym pomagają oraz z czego dokładnie składają się księgi rachunkowe? Czy właściciel działalności może prowadzić taki zbiór sam, czy musi skorzystać ze specjalistycznego biura oferującego usługi księgowe?

Obowiązek dla wybranych

W ramach prowadzonej działalności jej właściciel uzyskuje przychód. Jeżeli w całym roku obrachunkowym będzie on wynosił równowartość co najmniej 2.000.000 euro po przeliczeniu na walutę polską, podmiot, którym może być osoba fizyczna, jej spółka cywilna lub jawna oraz spółka partnerska, jest zobligowany do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje również, jakie podmioty, mimo że nie uzyskają takiego przychodu, też muszą prowadzić księgi rachunkowe. Są to głównie spółki handlowe i cywilne oraz inne osoby prawne, a także:

  • gminy, powiaty, województwa i ich związki,
  • jednostki organizacyjne działające m.in. na podstawie prawa bankowego,
  • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej,
  • oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych,
  • inne, otrzymujące dotacje z budżetu państwa czy funduszów celowych na realizację zadań.

Jak się zatem okazuje, dla wielu podmiotów prowadzenie ksiąg rachunkowych jest obowiązkowe. Jednak nie trzeba się tego obawiać – możemy to zlecić specjalistom z biura rachunkowego, którzy zajmą się księgami i poprawnie rozliczą firmę. Akro Biuro rachunkowe z Warszawy to odpowiednia firma, zatrudniająca wykwalifikowanych profesjonalistów, dzięki czemu będziemy mieli pewność, że finanse naszej firmy są pod właściwą opieką. Z czego jednak wynika obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych i co to konkretnie jest?

Wszystko pod kontrolą             

Księgi rachunkowe to przede wszystkim doskonałe zorientowanie w finansach firmy – obejmują bowiem dziennik, w którym zapisuje się dane o przeprowadzonych operacjach gospodarczych, konta księgi głównej i pomocniczych, zestawienie ich sald i obrotów oraz wykaz składników aktywów i pasywów. Dzięki nim w prosty sposób można monitorować wszelkie informacje i działania z zakresu rachunkowości spółki, czyli np. przychodów czy kosztów. W ten sposób można też na bieżąco kontrolować działalność pod kątem poprawności czy ewentualnej regulacji finansów. Księgi rachunkowe pozwalają na dokonanie szerokiej i precyzyjnej analizy wszelkich kwestii związanych ze stroną finansową firmy, co z kolei pozwala na zaplanowanie kolejnych ruchów oraz dostosowanie właściwych wariantów dalszego rozwoju. System jest stosunkowo skomplikowany, dlatego powinniśmy zaufać profesjonalistom i zlecić im usługę prowadzenia ksiąg rachunkowych. Tylko w ten sposób uzyskamy pewność co do właściwego rozliczenia, co znacząco wpłynie na bezpieczeństwo i możliwość komfortowego prowadzenia przez nas działalności.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz