Materiał Partnera

Księgowość w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Księgowość w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Wiele osób, planując założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zastanawia się jaką księgowość powinni prowadzić w ramach firmy. Dla większości przedsiębiorców optymalnym rozwiązaniem jest maksymalne uproszczenie wszelkich kwestii związanych z rozliczeniami. Niestety nie zawsze jest to możliwe do zrealizowania. Przeczytajcie artykuł o tym, jaką księgowość powinna prowadzić popularna spółka z o.o.

Jakie są wymogi ustawowe dotyczące księgowości w spółce z o.o.?

Porównując spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością do jednoosobowej działalności gospodarczej bardzo łatwo można stwierdzić, że stopień złożoności działań w obrębie spółki jest dużo większy. Ta złożoność obejmuje również sposób rozliczania. Na pierwszy rzut oka wymagania dotyczące spółki z o.o. wydają się być sporym utrudnieniem. Okazuje się jednak, że ta forma działalności ma także wiele zalet.

Konieczność prowadzenia pełnej księgowości w spółce z o.o. reguluje ustawa o rachunkowości oraz szereg dokumentów towarzyszących. Jak łatwo się domyślić pełna księgowość wykazuje większy stopień złożoności od księgowości uproszczonej. Podstawową zasadą, jaka obowiązuje w spółce z o.o. jest konieczność ewidencjonowania każdej złotówki, jaka przechodzi przez spółkę. 

Co to jest sprawozdanie finansowe spółki?

Przepisy prawa zobowiązują spółkę do corocznego przygotowania specjalnego sprawozdania finansowego, które stanowi formę raportu z działalności. Sprawozdanie powinno zawierać rachunek zysków i strat, bilans oraz informacje dodatkowe.

Rachunek zysków i strat to zestawienie operacji finansowych, które w roku poprzedzającym były przeprowadzone przez spółkę. Rachunek zysków i strat jest podstawowym źródłem informacji o spółce.

W skład bilansu wchodzi zestawienie wszystkich aktywów i pasywów. Bilans obrazuje stan majątku firmy. Jest on aktualny na dzień sporządzenia takiego dokumentu.

Zakres informacji dodatkowych różni się w zależności od typu działalności. Regułą jest, że muszą znaleźć się tam wszystkie informacje, które nie zostały ujęte w bilansie oraz rachunku zysków i strat.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są również zobowiązane do sporządzania raportów kasowych. Raport zawiera opis wszystkich przepływów finansowych w firmie.

Jakie są wady i zalety pełnej księgowości?

Największym utrudnieniem, jakie niesie za sobą pełna księgowość, jest konieczność szczegółowego dokumentowania każdej złotówki, która przeszła przez spółkę. Udokumentować trzeba także zasilenie konta spółki dodatkowym majątkiem. Może się ono odbyć na drodze opłacenia nowych udziałów bądź też w formie podpisania umowy pożyczki. Wśród wad pełnej księgowości wymieniane są również wyższe koszty obsługi.

Niezaprzeczalną zaletą pełnej księgowości jest fakt, że pozwala ona na kontrolę wielu złożonych operacji zachodzących w spółce, a ponadto daje pełną kontrolę oraz kompletny obraz aktualnej sytuacji w spółce. To z kolei umożliwia planowanie następnych działań oraz inwestycji.

Prowadzenie pełnej księgowości w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością najlepiej oddać w ręce doświadczonego biura rachunkowego. Biuro usług księgowo-kadrowych ALHORN z Warszawy posiada duże doświadczenie w obsłudze spółek. Długa lista współpracujących firm jest najlepszym potwierdzeniem kompetencji tego biura rachunkowego. Wybierając firmę, która zajmie się obsługą księgową spółki z o.o. warto sięgnąć po usługi biura ALHORN.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz