Materiał Partnera

Księgowość w firmie

Księgowość w firmie

Księgowość w firmie może być prowadzona w formie pełnej lub uproszczonej. Zależy to w głównej mierze od formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto występuje także korelacja między rodzajem księgowości, a wielkością rocznego przychodu. Postaramy się dzisiaj przybliżyć Wam tematykę pełnej i uproszczonej księgowości oraz wyjaśnić kryteria obowiązujące w każdej z tych form.

Jakie zasady obejmują uproszczoną księgowość?

Uproszczona forma księgowości jest przeznaczona dla osób fizycznych, spółek cywilnych, spółek jawnych należących do osób fizycznych oraz spółek partnerskich. Warunkiem prowadzenia przez nie uproszczonej księgowości jest przychód za poprzedni rok nieprzekraczający kwoty 2 milionów euro.

Do fundamentalnych zalet małej księgowości możemy zaliczyć dużo mniejszy zakres ewidencji dokumentów prowadzonych przez przedsiębiorcę. W ramach małej księgowości należy uwzględniać ewidencję środków trwałych i wyposażenia, ewidencję przebiegu pojazdu, rejestr VAT zakupów i sprzedaży, książkę przychodów i rozchodów oraz ewidencję przychodów. Warto podkreślić, że rejestr VAT obejmuje wyłącznie czynnych płatników podatku VAT. Natomiast książka przychodów i rozchodów powinna być prowadzona przez przedsiębiorców, którzy jako formę opodatkowania wybrali skalę podatkowa lub podatek liniowy. W przypadku opodatkowania ryczałtem przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów.

Kiedy trzeba przejść na pełną księgowość?

Pełna księgowość w firmie jest wymagana w sytuacji, gdy przedsiębiorca dokonał przekształcenia działalności w spółkę kapitałową prawa handlowego. Do tej kategorii należą spółka akcyjna oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Analogiczny obowiązek występuje w przypadku spółki osobowej prawa handlowego, do której zaliczamy spółkę komandytową lub komandytowo-akcyjną. Te rodzaje działalności objęte są obowiązkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Ponadto obowiązek prowadzenia pełnej księgowości obejmuje także przedsiębiorców, których przychody netto z tytułu sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych przekroczyły kwotę 2 milionów euro.

Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości oznacza konieczność ewidencjonowania wszystkich operacji gospodarczych w księgach rachunkowych. W skład ksiąg rachunkowych wchodzą dzienniki, księgi pomocnicze, zestawienia obrotów i sald kont księgowych oraz kont pomocniczych. Ponadto w księgach rachunkowych znajduje się również inwentarz, który jest wykazem składników aktywów i pasywów. Przedsiębiorca prowadzący pełną księgowość jest zobowiązany do przygotowania sprawozdań finansowych. W skład sprawozdań wchodzi bilans oraz rachunek zysków i strat, a także tzw. wprowadzenie do sprawozdania.

Prowadzenie pełnej księgowości wiąże się z obowiązkiem przygotowania szerokiego zakresu dokumentacji. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy Biura Rachunkowego PLUS z Częstochowy. Biuro, prowadzone przez Panią Dorotę Otocką, działa na rynku od 2009 roku i zajmuje się usługami księgowymi dla firm oraz Klientów indywidualnych.

Opracowanie:
Częstochowa, al. Najświętszej Maryi Panny 34 lok. 8c i 9
tel. 608 586 118
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz