Materiał Partnera

Księgi rachunkowe w księgowości pełnej

Księgi rachunkowe w księgowości pełnej

Obecnie polskie prawo umożliwia podmiotom gospodarczym wyboru jednej z dwóch głównych form ewidencjonowania podatkowego. Mowa o księgowości uproszczonej i pełnej. Do pierwszej z nich uprawnione są najczęściej małe i średnie firmy, do drugiej zaś większe spółki o różnym statusie prawnym. Warto przy tym wiedzieć, że ewidencjonowanie podatków oraz ruchów gospodarczych, na zasadach ogólnych, wiąże się z wieloma czynnościami. Przedsiębiorstwa są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych!

Z czego składają się księgi rachunkowe?

Księgi rachunkowe są sporządzane na podstawie rozmaitych dowodów księgowych, które bezsprzecznie muszą być zapisywane chronologicznie, a także systematycznie – dzienne otwarcie ksiąg i ich zamknięcie. Warto przy tym wiedzieć, że znacznie się różnią one swoją złożonością od Ksiąg Przychodów i Rozchodów, wykorzystywanych w ewidencjonowaniu uproszonym. Muszą one składać się bowiem z kilku ważnych elementów. Mowa o dziennikach, kontach księgi głównej, kontach ksiąg pomocniczych, o zestawieniu obrotów i sald księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, a także o wykazie składników aktywów i pasywów. Obowiązkiem specjalistów księgowości przy ewidencjonowaniu pełnym, jest również stosowanie tak zwanej zasady memoriałowej. Polega ona na ujmowaniu w księgach rachunkowych, czy też w rocznym sprawozdaniu finansowym, wszystkich operacji gospodarczych z danego okresu. Istotne są zarówno osiągnięte przychody, jak i obciążające firmę koszty dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od wskazane daty ich spłaty.

Zalety księgowości pełnej

Obecnie wiele firm, które chcą szybko się rozwijać i rozszerzać zakres swojej działalności, z rynku lokalnego na krajowy, bardzo często odstępują dobrowolnie od ewidencjonowania podatków w wersji uproszczonej. Księgowość pełna, jest bowiem uważana za narzędzie, które pozwala na przygotowanie indywidualnej polityki rachunkowej, idealnie harmonizującej się z rodzajem prowadzonej działalności. Ponadto ten rodzaj rozliczeniowy umożliwia stałe kontrolowanie przychodów, wydatków, czy też kosztów, co pozwala zaś na tworzenie szerokich analiz ekonomicznych przedsiębiorstwa. Ważne jest jednak to, aby współpracować w tym zakresie z odpowiednimi ekspertami. Coraz więcej firm, decyduje się na stałą kooperację z biurami rachunkowymi, które zajmują się obsługą księgowo-rachunkową, kadrowo-płacową, doradztwem podatkowym, optymalizacjami podatkowymi, czy też rozliczeniami PIT, CIT, VAT, ZUS. Warto przy tym wiedzieć, że dla przedsiębiorstw bardziej opłacalne staje się zamykanie własnych działów kadrowych i księgowych, zastępując je umowami partnerskimi z zewnętrznymi podmiotami. Jednym z nich jest biuro rachunkowe Poray, które wyróżnia się swoją kompleksowością, a także innowacyjnością. Podmiot ten znajdziesz zaś we Wrocławiu!

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz