Materiał Partnera

Księgi rachunkowe – o czym warto pamiętać przy ich prowadzeniu?

Księgi rachunkowe – o czym warto pamiętać przy ich prowadzeniu?

Kierowanie własnym przedsiębiorstwem to szereg trudnych obowiązków, z którymi właściciel firmy musi się zmierzyć. To przede wszystkim precyzyjnie i rzetelnie wykonane rozliczenia w odpowiedniej formie. Jedną z nich są księgi rachunkowe, które muszą być systematycznie uzupełniane ze względu na prowadzoną działalność. Co konkretnie zawierają i dlaczego warto powierzyć je specjalistom z biura rachunkowego?

Niezwykle ważne księgi

Księgi rachunkowe zawierają zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, a ich prowadzenie jest obowiązkowe dla osób fizycznych, spółek cywilnych lub jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, których przychód za ubiegły rok obrotowy wyniósł przynajmniej równowartość 2 mln euro w walucie polskiej. Warto wiedzieć, że limit ten został podniesiony – wcześniej wynosił on 1,2 mln euro. Wszelkie dowody księgowe są ewidencjonowane i ujęte w porządku chronologicznym, dzięki czemu przedsiębiorca jest w stanie w prosty sposób skontrolować np. transakcje wykonane konkretnego dnia. Księgi rachunkowe muszą być też prowadzone systematycznie, dlatego warto powierzyć ich realizację profesjonalistom, takim jak np. doświadczone biuro rachunkowe 2x2. Należy pamiętać o tym, że tego typu księgi powinny być wypełniane w siedzibie firmy. Jeżeli jednak zdecydujemy się na możliwość ich prowadzenia przez jednostkę uprawnioną, to fakt ten musi być zgłoszony do właściwego urzędu skarbowego w ciągu 15 dni od dnia wydania ksiąg poza siedzibę przedsiębiorstwa. Do ewidencji muszą mieć łatwy dostęp organy kontrolne. Kiedy konkretnie otwiera się i zamyka księgi rachunkowe i co dokładnie obejmują?

Rzetelne i systematyczne prowadzenie ksiąg

Najczęściej księgi rachunkowe otwierane są w dzień rozpoczęcia działalności, początek każdego następnego roku obrotowego czy w dzień zmiany formy prawnej, podziału lub połączenia konkretnej jednostki. Podobnie jak w przypadku zgłaszania do urzędu faktu prowadzenia ksiąg poza siedzibą firmy, również i otwarcie ewidencji musi nastąpić w terminie do 15 dni od wymienionych zdarzeń. Dzień kończący rok obrotowy, zakończenia działalności czy poprzedzający zmianę formy prawnej to z kolei przyczyny zamknięcia ksiąg rachunkowych. Przy ich prowadzeniu warto także pamiętać o numeracji zapisywanych operacji gospodarczych i liczeniu w sposób ciągły i systematyczny obrotów. Biuro rachunkowe zajmujące się tego typu ewidencją powinno zadbać o konta księgi głównej i ksiąg pomocniczych. Współpraca ze specjalistami z zakresu księgowości jest zatem niezwykle korzystna i komfortowa dla każdego przedsiębiorcy, który zobowiązany jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych, ale nie tylko.

Opracowanie:
Łódź, Siewna 15 lok. 512, (5 p.)
tel. 601 332 331
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz