Materiał Partnera

Książka przychodów i rozchodów

Książka przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów to nie lada wyzwanie, z którym musi mierzyć się wielu przedsiębiorców. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z zasad prowadzenia książki przychodów i rozchodów. Dlatego postanowiliśmy rozjaśnić nieco ten temat. W dzisiejszym artykule skupimy się na tym co w chodzi w zakres prowadzenia KPiR oraz kiedy firma jest zobowiązana do jej założenia.

Kto musi prowadzić książkę przychodów i rozchodów?

Obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów (KPiR) obejmuje przede wszystkim przedsiębiorców, którzy jako formę opodatkowania wybrali skalę podatkową lub podatek liniowy. Obowiązek ten dotyczy zatem osób prowadzących działalność gospodarczą, spółek jawnych, partnerskich oraz cywilnych. Ponadto obowiązkiem prowadzenia KPiR są objęci przedsiębiorcy, których przychody netto za ostatni rok nie przekroczyły kwoty 2 milionów euro. Księga przychodów i rozchodów może być prowadzona zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej.

Kiedy należy założyć książkę przychodów i rozchodów?

Książkę przychodów i rozchodów należy założyć w dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej. Oczywiście są od tego wyjątki. Jeżeli przedsiębiorca zmienia formę opodatkowania na skalę podatkową lub podatek liniowy, to powinien założyć KPiR od 1 stycznia kolejnego roku podatkowego. Dodatkowo należy poinformować o tym fakcie Urząd Skarbowy w nieprzekraczalnym terminie do 20 stycznia.

Jakie są zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów?

Wedle obowiązujących przepisów KPiR należy prowadzić w sposób rzetelny i klarowny. Zazwyczaj ma ona formę tabeli. Kolejne kolumny zawierają pozycje, które odnoszą się do kosztów oraz przychodów firmy. W kontekście przychodów w KPiR muszą znaleźć się wszystkie sprzedaże dotyczące produktów i usług. Jeśli chodzi o koszty to książka przychodów i rozchodów obejmuje faktury zakupowe, pensje pracowników, rachunki za Internet czy energię, zakup materiałów oraz towarów handlowych, jak również koszty szkoleń pracowników. Reasumując w książce przychodów i rozchodów należy ująć wszystkie wydatki ponoszone w celu osiągnięcia przychodów oraz zachowania źródła przychodów.

Czego nie można wpisać do książki przychodów i rozchodów?

Omawiając KPiR warto wyjaśnić jakich pozycji nie można do niej wpisywać. Przede wszystkim będą to zaliczki na zakupy oraz sprzedaż, koszty inwestycji, które są w trakcie realizacji, wartość otrzymanych dotacji oraz wartość opakowań zwrotnych. Co istotne w KPiR wpisujemy wartość remanentu przeprowadzonego na początek i koniec roku kalendarzowego.

Przestrzeganie zasad dotyczących prowadzenia książki przychodów i rozchodów powinno być priorytetem dla każdego przedsiębiorcy. W tej kwestii warto dodatkowo poprosić o pomoc Biuro Rachunkowe KONTADOR z Zamościa, które jest prowadzone przez Panią Aleksandrę Mazur. Duże doświadczenie oraz długa lista współpracujących firm stanowią najlepszą rekomendację dla tego biura rachunkowego.

Opracowanie:
Zamość, Wiejska 12
tel. 601 823 731
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz