Materiał Partnera

Kryteria uzyskania tytułu tłumacza przysięgłego

Kryteria uzyskania tytułu tłumacza przysięgłego

Zawód tłumacza przysięgłego cieszy się dużym wzięciem na rynku i gwarantuje dobrze płatną pracę. Zarówno indywidualny tłumacz jak i duża kancelaria tłumaczy przysięgłych nie będą musieć martwić się o reklamę i autopromocję aby zapewnić sobie ciągłość pracy. Firmy operujące na zagranicznych rynkach zapewniają nieustanny popyt na usługi translatorskie, ale także osoby prywatne wykazują duże zapotrzebowanie na tłumaczenia różnych dokumentów. Jakie warunki trzeba spełnić aby dostać się do grona elitarnych tłumaczy? O tym właśnie jest niniejszy artykuł.

Wymagania formalne

Posługiwanie się tytułem tłumacza przysięgłego jest uwarunkowane spełnieniem wielu wymogów oraz zdaniem egzaminu państwowego, którego warunki szczegółowo opisuje rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 2005 roku. Niezbędne jest posiadanie obywatelstwa polskiego, jednego z krajów Unii Europejskiej lub państw członkowskich EFTA, Szwajcarii lub innego państwa posiadającego stosowną umowę z Polską. Zawód tłumacza przysięgłego wiąże się również z koniecznością posiadania wykształcenia wyższego, aczkolwiek po wprowadzeniu przepisów deregulujących tę profesję w 2015 roku, nie jest już warunkiem koniecznym posiadanie tytułu magistra, a jedynie wykształcenia wyższego. Jak wyjaśnia pracownik Kancelarii Tłumacza Przysięgłego Hanna Dmowska-Zielińska, dużym udogodnieniem jest możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego przed ukończeniem studiów lub uzyskaniem obywatelstwa danego kraju, z tym zastrzeżeniem, że zaprzysiężenie odbędzie się po spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów. Ukończone studia powinny być związane z kierunkami filologicznymi, dopuszczalne są również studia podyplomowe związane z zawodem tłumacza. Egzamin, odbywający się pod patronatem ministra sprawiedliwości, musi się odbyć w przeciągu roku od złożenia wniosku przez kandydata, a zawiadomienie o jego termin nie może dotrzeć do niego w okresie krótszym niż 21 dni. Egzamin, którego koszt na dzień dzisiejszy wynosi 800 złotych, składa się zarówno z tłumaczenia z języka polskiego na wybrany język obcy, jak również z języka obcego na polski, a także tłumaczeń ustnych. Aspirant musi również posiadać pełną zdolność prawną oraz nie być karalnym w obszarach prawa szczegółowo określonych ministerialnym rozporządzeniem.

Specyfikacja zawodu

Tłumacze przysięgli, poza prywatną praktyką wykonywaną w ramach własnej działalności gospodarczej lub pracy w biurze tłumaczeń, są prawnie zobowiązani do wykonania przekładów zleconych przez sądy, organa administracji publicznej lub policji. Ze względu na fakt, iż tłumacz przysięgły jest zawodem zaufania publicznego, wiąże się to zachowaniem specjalnej troski o poufność tłumaczeń i uzyskanych tą drogą informacji oraz z ochroną danych osobowych – nienależyte wykonanie obowiązków wiąże się z odpowiedzialnością karną. Jak zapewniają pracownicy Kancelarii Hanna, fakt że wykonują tłumaczenia w kilku językach obcych, m.in. francuskim, włoskim, niemieckim i angielskim, zapewnia im stały napływ zleceń i ich dużą różnorodność, dzięki czemu praca jest zawsze pełna wyzwań i zapewnia ciągły rozwój zawodowy.
Opracowanie:
Jastrzębie, Ptaków Leśnych 104D lok. 2
tel. 501 034 061
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz