Materiał Partnera

Kruszywa – wymogi jakości, bogactwo zastosowań.

Kruszywa – wymogi jakości, bogactwo zastosowań.

Najmniej wymagającym, oczywistym zastosowaniem kruszyw jest niwelacja terenu, która przynajmniej w większej części takiego zadania, nie wymaga materiału wysokiej jakości. Można tutaj stosować tzw. niesort, czyli kruszywo i piach zanieczyszczone. Stosowane często na podsypkę pod drogi, pierwszą warstwę utwardzenia, podniesienie terenu, czy zasypanie wyrobiska. Jest to jeden z najtańszych dostępnych asortymentów kruszyw, ale nie jedyny.

Kruszywa pod utwardzenie nawierzchni – odporność i estetyka

W przypadku prac w terenie zmierzających do utwardzenia terenu stosujemy wiele różnych warstw kruszyw o różnym sorcie, frakcji, przy czym ważne jest, aby ostatnia warstwa wierzchnia odpowiednio klinowała się w warstwach spodnich, była wytrzymała, niełamliwa, mrozoodporna oraz estetycznie wyglądająca. Na tej warstwie czasami spoczywa zwieńczająca utwardzony teren kostka brukowa lub asfalt.

Według właściciela firmy RADMIX Radosława Zielińskiego - kopalni kruszyw naturalnych, gros zamówień kruszywa to zamówienia pod konstrukcje i dla budownictwa, gdzie sprzedawane kruszywa używane są do produkcji betonu wylewanego na budowie oraz do produkcji prefabrykatów. Ważna jest tutaj powtarzalność wielkości ziarna, aby ustalone proporcje mieszanki betonowej były zachowane w ramach jednej dostawy. Istotny jest podział na frakcje średnie i drobne. To przede wszystkim jakość żwiru, koniecznie łamanego, nienasiąkliwego, twardego i czystego, gdyż to decyduje o wytrzymałości powstałego betonu. Dla firmy RADMIX, której podstawowym profilem działalności jest dostarczanie surowców naturalnych nie tylko do przemysłu transportowego, ale również dla klienta indywidualnego i betoniarni, najwyższa jakość oferowanego kruszywa to podstawa. Warto właśnie z takimi firmami współpracować, gdy planujemy prace drenażowe, niwelacyjne czy utwardzenia nawierzchni.

Ogrody, ogrodzenia – estetyka zależy od jakości kruszyw

Dla celów dekoracyjnych dobiera się najładniejsze kamienie i żwir. Mogą być dekoracją, ale też pełnić funkcję sztucznej ściółki wokół roślin ozdobnych. Najczęstszym wyborem są tutaj tzw. otoczaki, czyli kamienie o zaokrąglonych kształtach, nie blokujące się, z kolorowymi akcentami. Otoczaki są również wykorzystywane podczas prac drenażowych terenów podmokłych, czy też wokół budynków. Można z nich wzmacniać i budować skarpy, skalniaki czy umacniać brzegi zbiorników wodnych, a także stabilizować tereny erozyjne. Do zalet takiego materiału należy stuprocentowa naturalność oraz wytrzymałość. Interesującym modnym zastosowaniem otoczaków w ostatnich latach stało się wypełnianie otoczakami stalowych koszy architektonicznych luźnymi, dekoracyjnymi kamieniami, celem stworzenia niecodziennych, ogrodzeń tzw. ogrodzeń gabionowych posesji.

Wartość i cena kruszyw zależy od jego czystości

Zakup kruszyw nie jest inwestycją tanią, chyba że chodzi o niewielkie jego ilości. Zwykły piasek, czy sort kamieni wydaje się towarem pospolitym i ogólnodostępnym, bez szczególnie wielkiej wartości. Nie jest to jednak prawdą, ponieważ na cenę końcową składa się wiele czynników, nie tylko praca ludzi. Często nie zdajemy sobie sprawy z powagi i złożoności tematu.

Przede wszystkim jakościowe kruszywo nie jest tak łatwo dostępne, a rozpoczęcie pracy wyrobiska wymaga pozwoleń na skalę kopalni. Wpływ na środowisko, podatki, stały nadzór nie należą do rzeczy tanich. Kolejnym ważnym czynnikiem jest praca specjalnych maszyn, służących wydobyciu, czyszczeniu materiału i jego segregacji, w końcu załadunku. Materiał trzeba dowieść do miejsca przeznaczenia, a transport jest jednym z najdroższych elementów całego łańcucha dostawy. Dlatego, jeśli ktoś oferuje bardzo tanie kruszywo względem konkurencji – lepiej omijać go z daleka, gdyż jest prawie pewne, że jego jakość będzie kiepska, może być zanieczyszczone, nieposegregowane, o różnej wytrzymałości.

Profesjonalny dostawca kruszyw dba o jakość sprzedawanego surowca

Wyznacznikiem jakości kruszywa jest jego zgodność z założonymi parametrami w całej dostawie. Sprawa jest na tyle ważna z punktu widzenia użyteczności i bezpieczeństwa stosowania kruszywa, że została ona znormalizowana prawnie.

Jakość kruszywa zależy zatem od:

  • typu złoża,
  • przeróbki wydobycia (kruszywo myte i segregowane na różne frakcje),
  • wytrzymałości,
  • odstępstwach od normy w partii dostawy,
  • powtarzalność wielkości wybranej frakcji.

Dodatkowo kruszywa podlegają klasyfikacji  ze względu na rodzaje kruszywa niekruszone (piach, pospółka, otoczaki różnej frakcji) lub kruszywa łamane - rozdrabniane mechanicznie.

Jeśli zależy ci na wysokiej jakości kruszywie, nie możesz oczekiwać, że będzie ono tanie, gdyż jego poprawne wydobycie wiąże się z wysokimi kosztami, mającymi przełożenie na oferowaną cenę rynkową, a jakość surowca to trwałość wykonanych przez ciebie prac, ma to istotne znaczenie przy budowie dróg, placów manewrowych czy ogólnie w budownictwie przemysłowym i pracach przy ogrodowych.

Opracowanie:
Studzianki, Spółdzielcza 15
tel. 502 097 888
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz