Materiał Partnera

Kruszywa, piaski i żwiry – specyfikacja oraz wykorzystanie

Kruszywa, piaski i żwiry – specyfikacja oraz wykorzystanie

W Europie produkcja i zużycie kruszyw wśród państw stowarzyszonych w UEPG, wynosi aż cztery miliardy ton, z czego około 91% pochodzi ze złóż naturalnych, a pozostałe z działań recyklingowych – wyburzenia budynku, czy niwelacje terenu. Rożnego rodzaju przemielone kamienie, piaski oraz żwiry, wykorzystywane są zaś we wszystkich sektorach budownictwa, ze szczególnym wyróżnieniem branży drogowej i kolejowej, a także w ogrodnictwie i brukarstwie. Wykorzystanie danego gatunku kruszywa, zależy zaś od jego specyfikacji technicznej.

Podział kruszyw ze względu na uziarnienie

Podstawowym wyznacznikiem podziału kruszyw, jest zwracanie uwagi na ich uziarnienie. Wymienia się zatem:

  • uziarnienie drobne  o wymiarach ziaren mniejszych lub równych 4 mm,
  • uziarnienie grube  o wymiarach ziaren 4–63 mm,
  • uziarnienie bardzo grube o średnicy ziaren 63–250 mm,
  • tzw. wypełniacze – stanowią je kruszywa, których większość ziaren przechodzi przez sito 0,063 mm,
  • kruszywa naturalne żwirowe (mieszanki) o uziarnieniu 0–8 mm pochodzenia lodowcowego lub rzecznego,
  • kruszywo o uziarnieniu ciągłym będące mieszanką kruszyw grubych i drobnych, o uziarnieniu 0–63 mm.

Jeśli chodzi zaś o gęstość objętościową kruszyw, są one dzielone na te:

  • lekkie wyróżniające się gęstością mniejszą od 2000 kg/m3,
  • zwykłe, których gęstość określana jest w przedziale 2000-3000 kg/m3,
  • a także ciężkie o gęstości większej niż 3000 kg/m3.

Zastosowanie kruszyw w Polsce

W Polsce ze względu na gatunek kruszyw, jego gęstość, uziarnienie, parametr chłonności wody, wytrzymałości mechanicznej, czy możliwość dalszego przetwarzania i recyklingu, stosuje się różnego typu surowce, w zależności od branży. Większość tego typu materiałów zaopatruje rynek budowlany, ogrodniczy i brukarski – jak już wspomniano – ale warto również wspomnieć o dużym znaczeniu na rynkach leśniczym, chemicznym, czy przemysłowym. Ostatnie dwa wymagają kruszyw do takich działań, jak tworzenie mieszanek betonowych, zapraw, czy klejów budowlanych, a także do wytwarzania prefabrykatów betonowych i innych zespolonych konstrukcji.

Jakie kruszywa są najczęściej wykorzystywane w Polsce?

W Polsce kruszywa można podzielić na trzy grupy: piaski, żwiry, a także kruszywa kamienne. Pierwsza kategoria wyróżnia surowiec kopany, płukany o uziarnieniu do 1 mm, a także płukany o uziarnieniu do 2 mm. Wykorzystywany jest on do zasypu kanalizacji, czy fundamentów (kopany), tworzenia zapraw tynkowych (płukany do 1 mm), a także do działań betoniarskich oraz murarskich (płukany 2 mm). Druga kategoria – żwiry – zapewnia materiały o uziarnieniach: najczęściej od 2 do 8 milimetrów, od 8 do 16 milimetrów, oraz od 2 do 16 milimetrów. Dobór danej mieszanki, zależeć będzie od przeznaczenia, np. większe żwiry stosuje się, jako jedna z warstw utwardzania dróg. Ostatnia grupa, tzw. kruszyw kamiennych, gwarantuje takie surowce, jak m.in.: tłuczeń, kliniec, miał kamienny, grys, a także różnego rodzaju mieszanki.

Sprzedaż kruszyw

Coraz większa ilość inwestycji drogowych, mieszkalnych, przemysłowych itd., pozytywnie wpływa na sektor sprzedaży kruszyw, piasków i żwirów. Dzisiaj zajmują się tym nie kopalnie, ale profesjonalne firmy z nimi współpracujące. Jednym z polecanym dystrybutorów z własną, nowoczesną flotą transportową, jest firma KOMKRUSZ, która wyposażona jest w ładowarki HANOMAG, a także w ciągniki siodłowe marki VOLVO, ze specjalnymi naczepami o pojemności 26 ton!

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz