Materiał Partnera

Krótka historia spedycji

Krótka historia spedycji

Spedycja to jeden z elementów branży TSL, czyli transport-spedycja-logistyka. Jest to działalność, która polega na organizowaniu przewozu ładunku na czyjeś zlecenie i wykonaniu innych czynności dodatkowych, jakie wynikają ze specyfiki zlecenia. Innymi słowy: spedycja organizuje procesy transportowe oraz całe łańcuchy usług związanych z dystrybucją i zaopatrzeniem. Przedstawiamy krótką historię spedycji.

Skąd wzięła się spedycja?

Swoje początki spedycja miała w XV wieku, kiedy to wprowadzono prawo składu oraz przymus drożny. Reguły te nakazywały składowanie towaru w każdym mieście objętym przymusem drogowym. Jako, że długie przestoje wynikające z tego stanu rzeczy przynosiły kupcom duże straty finansowe, to wpadli oni na pomysł stworzenia instytucji „pozornego nabywcy”. Jego zadaniem było wysyłanie towaru we własnym imieniu na cudzy koszt, przygotowanie i składowanie ładunku, a także pośredniczenie w wyborze właściwej drogi i odpowiedniego środka transportu.

Spedycja ma dość długą historię, jednak ta współczesna wygląda już zupełnie inaczej.

-W dzisiejszych czasach organizacją przewozu ładunków zajmują się przedsiębiorstwa spedycyjne prowadzące działalność gospodarczą, która polega na przygotowywaniu transportu i samym transporcie towarów tak w ruchu krajowym, jak i międzynarodowym – tłumaczy ekspert reprezentujący firmę TRANSMASTER.

Czym jest spedycja właściwa?

Spedycją właściwą nazywamy tę spedycję, w ramach której przyjmuje się zlecenia spedycyjne, wybiera środek transportu dostosowany do rodzaju przesyłki ora zawiera umowy o przewóz. Ponadto, sporządza się niezbędną dokumentację przewozu, ubezpieczenia towaru i odbioru przesyłki od nadawcy.

Spedycja właściwa obejmuje też przygotowanie przesyłki do przewozu, jej odbiór ze środka transportowego, odprawę celną, a także przekazanie przesyłki odbiorcy. Firma, która wykonuje wszystkie wymienione tu usługi nazywana jest „spedytorem czystym”. W zakresie jej obowiązków mogą się też znaleźć czynności przemieszczania i czynności dodatkowe obejmujące:

  • składowanie przesyłki,
  • podjęcie opłaty za dostarczoną przesyłkę,
  • przeprowadzanie cesji praw do przesyłki,
  • sprzedaż przesyłki.

Firma spedycyjna, która może wykonywać również czynności przemieszczania i czynności dodatkowe realizuje tzw. spedycję mieszaną. Warto wiedzieć, że działania spedycyjne to istotny czynnik usprawniania obrotów firmowych oraz minimalizacji kosztów w transporcie.

Oceń artykuł (5)
1.8
Komentarze
Dodaj komentarz