Kredyt studencki – zainwestuj w siebie!

Kredyt studencki – zainwestuj w siebie!

Kredyt studencki to najtańsza pożyczka na rynku. Jest ona przeznaczona nie tylko dla studentów, którzy chcą uniezależnić się od rodziców i wyjechać na upragnione studia. Skorzystać z niej mogą także ci, którzy chcą zainwestować. Zarówno w siebie, jak i np. w instrumenty finansowe na giełdzie. Bez względu na to, jak będzie wykorzystany, kredyt studencki jest najlepszym pomysłem, aby nauczyć się przedsiębiorczości.

Co to jest kredyt studencki?

Kredyty studenckie zostały wprowadzone w 1998 roku jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Są one udzielane przez banki komercyjne. Wykorzystanie ich kapitału przy udzielaniu pożyczki pozwala na efektywniejsze zwiększenie pomocy materialnej dla studentów.

Kredyt studencki to bardzo dobry sposób na sfinansowanie swojego utrzymania w czasie studiów. Można przeznaczyć go także na utrzymanie w innym mieście, oszczędzić lub zainwestować. Jego koszty są bardzo niskie, ponieważ spłata odsetek dotowana jest przez państwo.  

Pożyczka studencka jest udzielana na okres studiów nie dłuższy niż 6 lat i wypłacana w miesięcznych ratach. Spłata kredytu studenckiego rozpoczyna się 2 lata po ukończeniu studiów. W przypadku gdy student przerwie naukę wcześniej, spłata następuje w następnym miesiącu po terminie, w którym należało przedstawić ważną legitymację. Liczba rat jest dwukrotnie większa niż liczba wypłaconych części pożyczki.

Kto może otrzymać kredyt studencki?

O kredyt dla studenta mogą się ubiegać osoby,  których dochód w rodzinie nie przekracza 2500 zł netto na osobę, będący:

  • studentami uczelni publicznych i niepublicznych, którzy rozpoczęli naukę przed 25 rokiem życia
  • studentami studiów doktoranckich
  • słuchaczami i studentami Akademii Obrony Narodowej, Wojskowej Akademii Technicznej i Akademii Marynarki Wojennej będącymi osobami cywilnymi
  • słuchaczami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej będącymi osobami cywilnymi

Jakie dokumenty są potrzebne?

  • wniosek o kredyt studencki wraz z potwierdzeniem dochodów rodziny
  • zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta lub dokument potwierdzający udział w rekrutacji na uczelnię wyższą
  • dokumenty dotyczące poręczenia kredytu (jeśli student jest sierotą lub rodzice nie mają zdolności kredytowej, może on ubiegać się o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa)
  • legitymacja studencka niezbędna do kontynuowania kolejnych wpłat

Wnioski należy składać od 15 lipca do 20 października każdego roku w wybranym banku.

Ile wynosi kredyt studencki?

Wysokość miesięcznych rat kredytu studenckiego wynosi 600 zł. Tę kwotę można zwiększyć do 800 lub 1000 złotych miesięcznie lub zmniejszyć do 400 zł w zależności od potrzeb. Jeśli student nie zaliczy semestru lub nie przedstawi w terminie ważnej legitymacji, wypłaty zostają wstrzymane. Mogą być one wznowione w następnym miesiącu pod warunkiem dostarczenia ważnej legitymacji studenckiej.

Dlaczego warto wziąć kredyt?

Kredyt studencki warto wziąć w przypadku trudności ze znalezieniem dodatkowego źródła dochodów. Będzie on dobrym pomysłem także wtedy, gdy uczęszczasz na zajęcia, które nie pozwalają na podjęcie pracy. Kredyt studencki na studia podyplomowe pozwoli ci na podjęcie nauki w innym mieście bez pomocy finansowej ze strony rodziców.

Pożyczkę możesz też potraktować jako dodatkowe źródło pieniędzy i odłożyć je na koncie oszczędnościowym lub zainwestować. Dzięki temu będziesz mieć możliwość wakacyjnych wyjazdów lub po prostu zarobisz. Dobrym pomysłem jest też kredyt studencki na mieszkanie.

Pieniądze możesz zainwestować nie tylko na giełdzie, ale też w siebie. Dobrym pomysłem są kursy językowe, szkolenia zawodowe i inne aktywności, które pomogą zdobyć ci praktyczne umiejętności i będą twoim atutem podczas poszukiwania pracy.

Największą zaletą kredytu studenckiego to przede wszystkim wygoda. Praktycznie bez wysiłku możesz dostawać miesięczne kieszonkowe, którego spłatę rozpoczniesz dopiero po dwóch latach. Jeśli znajdziesz się w gronie 5% najlepszych studentów lub będziesz w trudnej sytuacji życiowej, bank umorzy część spłaty.

Kredyt studencki jest najtańszym kredytem na rynku i doskonałym pomysłem, by bez problemów wejść w dorosłe życie.

Źródło: www.nauka.gov.pl

Oceń artykuł (0)
0,0
Komentarze
Dodaj komentarz