Materiał Partnera

Kredyt. Czym jest i jakie są jego rodzaje?

Kredyt. Czym jest i jakie są jego rodzaje?

Ludzie pożyczają pieniądze od niepamiętnych czasów. Na kredyt żyją zwyczajni ludzie, firmy a także państwa. Gdy pojawia się niespodziewany wydatek, a nie mamy na niego środków, kiedy chcemy kupić samochód albo mieszkanie, wówczas jednym z rozwiązań jest kredyt bankowy. Czym jest i jakie jego rodzaje można wyróżnić? Odpowiedź poniżej.

Co to jest kredyt

Kredyt jest pisemną umową zawartą między bankiem a konsumentem, w której bank zobowiązuje się do przekazania określonej kwoty pieniędzy na określony czas, natomiast konsument zobligowany jest do wykorzystania tych środków zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie oraz do ich zwrócenia bankowi wraz z odsetkami oraz prowizją. Kredyt może być udzielony tylko przez bank, a zawarte umowy kredytowe są regulowane prawem bankowym. Umowa taka musi zawierać informacje o zwrocie środków oraz opłat związanych z udzieleniem kredytu, odsetkami oraz prowizją.

Cechy i funkcje kredytu

Kredyt bankowy posiada kilka charakterystycznych cech. Przede wszystkim jest to pieniężność, gdyż przedmiotem kredytu są pieniądze. Kolejna cecha to zwrotność, oznacza, że pożyczone środki muszą być zwrócone w ustalonym i określonym w umowie terminie. Ważna jest celowość kredytu, czyli na co chcemy przeznaczyć pożyczone pieniądze. Odpłatność oznacza doliczenie odsetek i prowizji bądź innych opłat do kwoty kredytu. Ostatnią ważną cechą jest zabezpieczenie. Chodzi tu o to, by bank mógł zabezpieczyć się na wypadek, gdy kredytobiorca nie będzie w stanie spłacić kredytu. Zabezpieczeniem takim może być hipoteka, weksel, zastaw, poręczenie czy zablokowanie środków na rachunku bankowym konsumenta. Dodatkowo każdy kredyt pełni określone funkcje. Funkcja kreatywna polega na wprowadzeniu pieniędzy w obieg. Funkcja płatnicza umożliwia kredytobiorcy rozporządzenie środkami na własny cel (np. zakup mieszkania). Z kolei funkcja finansowa polega na czerpaniu korzyści ekonomicznych i finansowych z pożyczonych pieniędzy.

Rodzaje kredytów

Wyróżnia się wiele rodzajów kredytów. Najprościej kredyty można podzielić na kredyty dla podmiotów gospodarczych oraz kredyty dla osób fizycznych. W przypadku tych pierwszych dostępne są kredyty obrotowe, kredyty inwestycyjne oraz gotówkowe, kredyty preferencyjne (z dopłatą) oraz pomostowe (finansowanie różnych działań z dotacją, ale tylko do czasu jej przyznania), kredyt hipoteczny, lombardowy i technologiczny. Biorąc pod uwagę kredyty dla osób fizycznych wyróżnia się tu kredyty konsumpcyjne (gotówkowe, samochodowe, na koncie osobistym), kredyty konsolidacyjne (pozwala połączyć wszystkie zobowiązania w jedną niższą ratę przy jednoczesnym przedłużeniu terminu spłaty), kredyty hipoteczne (najczęściej zaciągane na zakup działki budowlanej, budowę domu, zakup nieruchomości bądź zakup nieruchomości wraz z wykończeniem) czy karty kredytowe (karty płatnicze z limitem kredytowym).

W doborze odpowiedniego kredytu warto zwrócić się do sprawdzonego doradcy kredytowego, który dobierze produkt do twoich oczekiwań, potrzeb i możliwości finansowych. W oddziale Notus Finanse we Wrześni możesz liczyć na profesjonalne doradztwo oraz pośrednictwo finansowe.

Opracowanie:
Oceń artykuł (3)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz