Materiał Partnera

KPiR, a księgi rachunkowe. Podobieństwa i różnice

KPiR, a księgi rachunkowe. Podobieństwa i różnice

Właściciele nowo otwartych firm, ale też osoby przymierzające się do ich założenia z całą pewnością pragną zdobyć odpowiednią wiedzę w zakresie finansów i księgowości. Zastanawiają się oni, czy od pierwszego dnia będą zmuszeni do prowadzenia pełnej księgowości, czy może jednak będą mogli skorzystać z jej uproszczonej wersji? Co kryje się pod wspomnianymi pojęciami? Czym różnią się między sobą, a w czym są podobne? Wyjaśniamy.

Dla kogo jest KPiR?

KPiR, czyli Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów, jest najprostszą ewidencją pozwalającą na zapisanie zdarzeń gospodarczych zachodzących w firmie. Na odpowiednich formularzach są odnotowywane wszystkie osiągnięte przychody i poniesione koszty. To na jej podstawie jest wyliczana kwota zaliczki na podatek dochodowy. Rozwiązanie to jest przeznaczone dla jednoosobowych działalności gospodarczych, których przychód w poprzednim roku obrotowym nie przekroczył 1,2 mln euro oraz dla tych, którzy korzystają z opodatkowana na zasadach ogólnych lub z podatku liniowego.

Specjalista z Biura Rachunkowo-Księgowego PLUS wyjaśnia, że pomimo, iż ta metoda rozliczeń jest prosta, to samodzielne dokonywanie wpisów może przynieść więcej strat niż korzyści. Istnieje wysokie ryzyko popełnienia błędu, które minimalizuje się w sytuacji zastosowania programów księgowych. Samodzielne prowadzenie księgi wymaga od przedsiębiorcy także dobrej znajomości przepisów i regularnego śledzenie zachodzących zmian.

Księgi rachunkowe – kiedy muszą być prowadzone?

Przepisy prawa zobowiązują przedsiębiorcę do prowadzenia ksiąg rachunkowych w sytuacji, gdy założona działalność jest kapitałową spółką prawa handlowego tj. spółką akcyjną i z ograniczoną odpowiedzialnością oraz gdy jest ona spółką osobową prawa handlowego tj. komandytową lub komandytowo-akcyjną. Pełna księgowość, tak samo jak KPiR jest uzależniona od osiąganych przychodów. W sytuacji, gdy ich wysokość za poprzedni rok przekroczy 1,2 mln euro, właściciel firmy jest zobowiązany do prowadzenia księgowości we wspomniany sposób. Należy dodać, że może on również dobrowolnie zdecydować się na takie rozwiązanie, nawet jeśli nie został przekroczony wskazany limit. Warto wiedzieć, że niewiele osób decyduje się na ten krok bez przymusu, gdyż w porównaniu z podatkową księgą przychodów i rozchodów, jest droższe w prowadzeniu i bardziej skomplikowane. Omawiana forma księgowości wymaga bowiem sporządzania każdego roku bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej i wielu innych dokumentów.

 

 

 

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz