Materiał Partnera

Kontenery mieszkalne do wynajęcia

Kontenery mieszkalne do wynajęcia
Pierwsze kontenery powstały na początku XX wieku. Była to metalowa skrzynia wykorzystywana przez amerykańską firmę, do transportu. W roku 1934 został w Europie opracowany pierwszy standard dla kontenerów do transportu drogowego i kolejowego. W roku 1968 powstała definicja kontenera, mówiąca między innymi o trwałości kontenera, która ma gwarantować jego wielokrotne użycie.

Krótko o kontenerach

Kontener jest to skrzynia, zazwyczaj metalowa, o konkretnych, zunifikowanych wymiarach oraz konstrukcji. Z założenia służyła ona do transportu. Przewozić nią można było odpowiednio zapakowaną drobnicę. Ujednolicenie standardów kontenerów miało na celu przyśpieszenie przeładunku towarów. Same kontenery mają funkcję ochronną, przed warunkami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi, transportowanego ładunku. Według definicji, o której mowa była wcześniej, kontener jest urządzeniem, którego budowa umożliwia przewóz jednym lub wieloma środkami transportu bez konieczności przeładowywania przewożonego towaru. Musi ono być także odpowiednio wyposażone w dodatkowe elementy, które ułatwią mocowanie, manipulowanie, czy ich przeładunek. Ma umożliwiać także jak najprostszy załadunek i rozładunek. Ustalony jest jeden międzynarodowy standard, który określa wymiary kontenerów, maksymalną ich masę, oznakowanie, oraz sprecyzowano jego konstrukcję i wytrzymałość. Aktualnie w zależności od rodzaju kontenerów, mogą mieć one różne funkcje, wymiary i przeznaczenie (są to na przykład kontenery cysterny, kontener do przewozu gazów, kontener z otwartym dachem, kontener chłodniczy, czy o podwyższonej wysokości). Często można dostrzec także zupełnie inny rodzaj kontenerów. Różnią się one pod względem ich wykorzystania.

Kontenery do wynajęcia

Często można dostrzec kontenery, których przeznaczenie jest dość dalekie, od pierwotnego. Są to kontenery biurowe, socjalne, sanitarne, barakowozy oraz stróżówki. Ich budowa pozwala na łączenie i piętrowanie kontenerów, co pozwala na ich maksymalne wykorzystanie. Służyć mogą do użytku mieszkalnego, co jest doskonałym rozwiązaniem przy różnego rodzaju budowach itp. Wypożyczyć takie można w firmie Kujawiak s.c. która znajduje się w województwie kujawsko- pomorskim, w miejscowości Lubanie. Działa jednak na terenie całej Polski. Poza sposobem użytkowania, wyżej opisane kontenery różnią się także znacznie budową. Podstawową różnicą, między kontenerami magazynowymi, a socjalno- biurowymi, są ściany. W przypadku pierwszych, są one wykonane z blach metalowych. Kontenery użytkowe mają jednakowo wykonaną ramę (ze stalowych profili zimnogiętych), jednak ściany są zrobione z płyt warstwowych. Zapewniają one większą izolację i z pewnością większy komfort użytkowania. Dodatkowo niejednokrotnie posiadają one okna i mogą być wyposażone w odpowiednie elementy (np. mebli kuchennych). Posiadają także niezbędne instalacje (kanalizacyjne, wodne, elektryczne).

Opracowanie:
Kałęczynek 4
tel. 515 185 866
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz