Artykuł sponsorowany

Konserwacja suwnic – wszystko, co powinieneś wiedzieć

Konserwacja suwnic – wszystko, co powinieneś wiedzieć

Suwnice służą do przemieszczania materiałów w pionie i poziomie. Regularne przeglądy i konserwacje suwnic mają duże znaczenie dla bezpieczeństwa na placu budowy oraz zapewniają komfort użytkowania tych urządzeń. Dzięki nim mamy pewność, że wszelkie nieprawidłowości zostaną w porę wykryte. Podpowiadamy, dlaczego konserwacja suwnic jest tak ważna i jak często należy ją przeprowadzać.

Konserwacja suwnic – dlaczego to takie ważne?

Regularna konserwacja suwnic zapewnia ich bezpieczną i bezawaryjną eksploatację. Kompleksowa konserwacja obejmuje kontrolę wszystkich podzespołów, wymianę zużytych części, a także zabezpieczenie przed korozją, co ma na celu wydłużenie żywotności urządzenia.

Profesjonalną konserwacją urządzeń dźwigowych do transportu bliskiego, w tym suwnic, zajmuje się firma Elkan z Dąbrowy Chełmińskiej, prowadzona przez Wiesława Kanię.

Jak często konserwować suwnicę?

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych i dozoru technicznego w zakresie eksploatacji urządzeń transportu bliskiego szczegółowo określa, jak często suwnice powinny być poddawane przeglądowi i konserwacji. Za wykonywanie tego typu prac jest odpowiedzialny konserwator posiadający odpowiednie uprawnienia. Wszystkie przeprowadzone przez niego prace konserwacyjne powinny zostać udokumentowane. Według przepisów, każda suwnica powinna być poddawana przeglądowi technicznemu przynajmniej raz w miesiącu. Jeżeli jest to suwnica z napędem ręcznym, przegląd może być wykonywany co 90 dni. Podczas przeglądu powinno się przeprowadzać podstawowe prace konserwacyjne, do których należy m.in. regulacja komponentów oraz smarowanie części. Raz w roku każda suwnica powinna przejść generalną rewizję, wykonywaną przez specjalistę posiadającego uprawienia Urzędu Dozoru Technicznego. Suwnice z napędem ręcznym mogą być poddawane tej rewizji co 2 lata. Podczas takiej kontroli bardzo szczegółowo sprawdzane jest działanie wszystkich elementów, które odpowiadają za bezpieczeństwo pracy urządzenia.

Negatywna opinia podczas kontroli UDT – co dalej?

Wszelkie nieprawidłowości w działaniu suwnicy wykazane przez inspektora UDT muszą być jak najszybciej wyeliminowane. Zalecenia UDT mają na celu zapewnienie sprawności i bezpieczeństwa użytkowania suwnicy, dlatego właściciele urządzenia są prawnie zobowiązani do natychmiastowego usunięcia wszelkich usterek. Co ważne, po wyeliminowaniu zagrożenia, suwnice muszą przejść ponowną kontrolę i ocenę stanu sprawności.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz