Materiał Partnera

Kondensatory w technice kolejowej

Kondensatory w technice kolejowej

W kraju produkcją kondensatorów dla kolei zajmowały się Zakłady ZWAR w Warszawie. Wyroby te, z zawartością dielektryka PCB, są wycofywane i zastępowane powszechnie stosowaną metalizowaną próżniowo folią tworzywową,  np. polipropylenem.

Aktualnie w miejsce tradycyjnej metalizacji folii stosowana jest metalizacja segmentowa, dzięki czemu wykonane tą technologią kondensatory zastępują kondensatory elektrolityczne i doskonale zachowują się też w układach filtrujących trakcji – MITRA produkuje takie kondensatory, również w obudowie tworzywowej np. KE-30, KE-45/PKP. Proponowany zakres napięciowy do 5300VDC, natomiast In=300A przy np.C=4500µF/ 900V.

Warto przywrócić do szerszego stosowania kondensatory sygnalne mikowe KM-019 używane w SHP (samoczynne hamowanie pociągów). Nieporównywalna z innymi trwałość i stabilność parametrów wyrobów z miki srebrzonej uzasadnia ponoszenie nieco wyższych kosztów dla celów bezpieczeństwa.

Dla zabezpieczenia odgromowego elektrowozów od wielu lat produkowany i stosowany jest kondensator KT-4, montowany bezpośrednio na dachu maszyny.

Grafika

Kondensatory wykonane z metalizowanej folii współpracują w układach funkcjonalnych kolei z elementami półprzewodnikowymi IGBT i GTO. Wymagane są wówczas ich wysokie wartości prądu IRMS oraz dI/dt i odpowiednie także duże du/dt. MITRA produkuje w szerokim zakresie napięciowym i pojemnościowym potrzebne kondensatory – są to typy GTO i KFMP. Stosownie do potrzeb obudowa formowana jest z tworzywa elektroizolacyjnego, hermetyzowanego kompozycją żywiczną – całość stabilnie montuje się na płycie układu.

Dla potrzeb wybitnie precyzyjnych i stabilnych zastosowań, w tym również wysokonapięciowych (do 30kVDC), polecamy kondensatory polistyrenowe KSY, w których jako dielektryk użyty jest polistyren.

Ponadto nasze wyroby znajdują zastosowanie w transporcie tramwajowym, w wojsku, energetyce i hutnictwie – jako kondensatory filtrujące, wygładzające, impulsowe, udarowe, wysokiej częstotliwości, wysokiego napięcia, mikowe, kompensacji mocy biernej oraz do lamp UV.

Opracowanie:
Kutno, Grunwaldzka 3
tel. 24 253 60 71
Oceń artykuł (0)
0,0
Komentarze
Dodaj komentarz