Artykuł sponsorowany

Kompleksowe kursy z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kompleksowe kursy z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przeprowadzenie szkolenia na temat BHP jest wymagane w każdym zakładzie pracy. Kwestia ta została ustalona przepisami prawa wynikającym z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z roku 2004. Oznacza to, że każdy pracodawca musi zorganizować kurs mówiący o bezpieczeństwie i higienie pracy swoim pracownikom. Zobowiązanie to pozwala uzyskać pewność, że zatrudnione osoby mają odpowiednie przygotowanie do realizacji przeznaczonym im zadań.

Podstawowym celem szkoleń z dziedziny BHP jest uświadomienie pracownikom możliwości pojawiania się zagrożeń w miejscu wykonywania ich zajęć. Dzięki temu powstaje duża świadomość u osób zatrudnionych na temat czynników zagrażającym życiu oraz stanie ich zdrowia. Kursy tego typu pozwalają pracodawcy mieć pewność, że osoby będące częścią firmy znają zasady obowiązujące na określonym stanowisku, umożliwiające bezpieczne wykonywanie powierzonych zadań . Przybliżają również przepisy wraz ze standardami występującymi w danym miejscu. Co więcej, kursy BHP uczą jak postępować w momentach problemowych, tak zwanych awaryjnych, oraz w jaki sposób można pomóc poszkodowanemu współpracownikowi .

Warianty przeprowadzanych instruktaży na temat bezpieczeństwa i higieny pracy.

Główny podział kursów BHP to: wstępne i okresowe. Pierwszy rodzaj stosowany jest w momencie, gdy pracodawca werbuje nowe osoby na poszczególne stanowiska. Dlatego przeprowadzane są kursy przypominające pewnego rodzaju instruktaż ogólny. Zazwyczaj związany jest on z obowiązkami obejmującymi daną pracę. Z kolei drugi rodzaj dotyczy szkoleń dla pracodawców, osób zajmujących kierownicze stanowiska, robotników, inżynierów – techników czy też dla pracowników administracyjno – biurowych. Taki kurs przybliża tematykę dotyczącą ewentualnym zagrożeniom życia oraz zdrowia podczas realizacji poszczególnych zadań. Porusza również zagadnienia takie jak: przepisy i zasady BHP obowiązujące w miejscu pracy, obowiązki i odpowiedzialności na danej posadzie oraz sposób zachowania w sytuacjach kryzysowych wraz z udzielaniem pomocy. Jedną z placówek oferujących kompleksowe szkolenia z dziedziny BHP jest Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie.


Kto może przeprowadzać kursy o bezpieczeństwie i higienie pracy?

Jednostki dopuszczane do przeprowadzania należytych szkoleń wstępnych i okresowych z dziedziny BHP mają przede wszystkim odpowiednio wykształconą kadrę instruktorów. Dlatego też organizatorem takiego kursu może być placówka kształcenia ustawicznego, praktycznego, szkoła ponadgimnazjalna, miejsce badawczo – rozwojowe, stowarzyszenie, a nawet osoba prawna lub fizyczna posiadająca działalność oświatową na własność. Głównym działaniem organizatora szkoleń z zakresu BHP jest stworzenie właściwego programu na poszczególne stanowiska, dla przyszłych instruktorów czy też wykładowców. Dodatkowo zobligowany jest do zapewnienia odpowiedniego miejsca do przeprowadzenia kursów, przygotowania niezbędnych pomocy dydaktycznych oraz prowadzenia właściwej dokumentacji takiej jak dziennik zajęć, protokoły oraz wszelkich rejestrów.
Opracowanie:
Rzeszów, Kotuli 3A
tel. 17 856 92 88
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz