Materiał Partnera

Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa dla firm – co wchodzi w jej zakres?

Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa dla firm – co wchodzi w jej zakres?

Prowadzenie własnej działalności, które obejmuje także zatrudnianie pracowników, to sporo obowiązków dla przedsiębiorcy. Musi on zadbać o dotrzymanie warunków podpisanych umów z podwładnymi, sporządzanie list płac i przygotowanie dokumentacji kadrowej. Można jednak wszelkie czynności w tym zakresie powierzyć specjalistom z biura rachunkowego, którzy świadczą usługi kadrowo-płacowe dla firm.

Zatrudnienie na jasnych zasadach

Zaproponowanie konkretnego stanowiska danej osobie wymaga przeprowadzenia rekrutacji. Po realizacji całego procesu z kandydatem podpisywana jest umowa – warto jej treść przedstawić księgowym, którzy w ramach kompleksowej obsługi kadrowo-płacowej sprawdzą, czy jest ona skonstruowana czytelnie i dba o interesy przedsiębiorcy, ale też pracownika. Zawarcie kontraktu wiąże się z koniecznością przygotowania dokumentacji kadrowej. Zajmie się tym biuro rachunkowe, które może też zadbać o prowadzenie akt osobowych każdego pracownika.

Jest to żmudne i wymaga dokładnego skompletowania dokumentacji związanej z okresem przed zatrudnieniem, czasem współpracy oraz jej rozwiązaniem. Księgowi z biura rachunkowego A & B realizują tego typu czynności w sposób profesjonalny, zapewniając przedsiębiorcy gwarancję właściwego prowadzenia akt osobowych. W ramach świadczonych usług zajmą się oni także miesięcznym sporządzaniem list płac dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale też pracowników młodocianych. Dzięki temu za wykonane zadania otrzymają oni wynagrodzenie zgodne z zapisami w kontrakcie.

Niezbędne dokumenty

Każdego miesiąca przedsiębiorca zatrudniający pracowników musi zadbać o sporządzenie poszczególnych deklaracji i raportów. Są to m.in. raporty RMUA czy deklaracje ZUS – do tej instytucji przekazywane są również roczne sprawozdania określane jako ZUS IWA. Ich profesjonalne sporządzenie również warto zlecić księgowym z dobrego biura rachunkowego. W ramach prowadzonej obsługi kadrowo-płacowej zadbają oni o obsługę kontroli ZUS, co pozwoli uniknąć wszelkich nieprawidłowości w zakresie rozliczeń i dokumentacji związanej właśnie z tą instytucją.

Przy prowadzeniu własnej działalności i zatrudnianiu pracowników niezbędne jest także odprowadzanie podatku dochodowego. Przygotowaniem raportów traktujących o miesięcznych zaliczkach w tym celu od łącznej kwoty dokonanych wypłat to również element pełnej obsługi kadrowo-płacowej. Pobrane zaliczki na podatek dochodowy również należy ewidencjonować, czym także zajmą się księgowi. Biuro rachunkowe jest w stanie pomóc przedsiębiorcy nawet ze sporządzaniem zeznań rocznych zatrudnionych pracowników. Warto zatem zapewnić sobie komfort podczas prowadzenia firmy i zatrudnić doświadczonych księgowych, którzy zaoferują kompleksowe usługi kadrowo-płacowe.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz