Materiał Partnera

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu – Grzegorz Krukar

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu – Grzegorz Krukar

Przy każdym sądzie rejonowym działają komornicy sądowymi. W Bolesławcu różnego rodzaju sądowe tytuły egzekucyjne wykonuje doświadczony specjalista Grzegorz Krukar, który wyróżnia się swoją szeroką dziedzinową, a także poza dziedzinową wiedzą. Dzisiaj skuteczność procesów wykonywanych przez komorników zależy bowiem nie tylko od znajomości prawa, ale także psychologii, rzeczoznawstwa majątkowego, czy też technik negocjacyjnych.

Zakres działań

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar, zajmuje się wszystkimi rodzajami tytułów egzekucyjnych. Dotyczą one spraw zajęcia konta bankowego, drogocennych przedmiotów, sprzętów AGD, samochodów, a także wyposażenia biurowego, gruntów, budynków mieszkalnych, komercyjnych, czy gospodarczych. Dobry komornik, jest bowiem w stanie szybko i bezkonfliktowo ściągnąć należności pieniężne lub materialne (nieruchomości i ruchomości), przeprowadzając także otwarte dla każdego licytacje komornicze. Z tymi prowadzonymi przez komornika Grzegorza Krukara, zapoznać się można na stronie internetowej jego kancelarii.

Właściwość terytorialna

Nowa ustawa o komornikach wpływa na ich pracę, wyznaczając tak zwane rewiry komornicze. Są to obszary funkcjonowania danych specjalistów działających przy sądach rejonowych, którzy tylko w wybranych sprawach mogą obsługiwać klientów z całej Polski, na ich wniosek. Jeśli chodzi o właściwość terytorialną, komornik Grzegorz Krukar, obsługuje sprawy z gmin: Bolesławiec, Osiecznica, Gromadka, Nowogrodziec i Warta Bolesławiecka.

Narzędzia wykorzystywane przy pracy

Dzisiaj przy pracy komornika bardzo ważne jest wykorzystywanie również odpowiednich metodologii egzekucji należności. Warto przy tym wiedzieć, że w przypadku, gdy wierzyciel nie ma wiedzy na temat majątku dłużnika, może on złożyć w kancelarii wniosek o jego poszukiwanie. Dzięki nowoczesnym technikom i bazom danych, jest to obecnie działanie bardzo sprawne. Takie kancelarie komornicze, jak ta należąca do Grzegorza Krukara wykorzystują bowiem m.in. bazy: CEPIK (identyfikacja pojazdów należących do dłużników), OGNIVO (wskazuje rachunki bankowe dłużników), Elektroniczne Księgi Wieczyste (informacje na temat nieruchomości dłużników). Ważne są również systemy EPU, ADD, ADD+, czy ePuap, które usprawniają np. przekaz dokumentacji spraw, wniosków i tytułów egzekucyjnych – te mogą być bowiem składane również w formie elektronicznej. 

Warto wiedzieć! Komornik Sądowy Grzegorz Krukar przeprowadza również sprawy o zmianę wysokości alimentów, czy te dotyczące wszczęcia egzekucji świadczeń alimentacyjnych – odpowiednie wnioski można pobrać ze strony kancelarii.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0,0
Komentarze
Dodaj komentarz