Materiał Partnera

Klasyfikacja ADR – towary niebezpieczne

Klasyfikacja ADR – towary niebezpieczne

Przewóz towarów niebezpiecznych dotyczy wielu branż: energetycznej, paliwowej, czy też komunalnej. Pracownicy różnych instytucji oraz firm muszą zatem posiadać odpowiednie kwalifikacje, które umożliwią im bezpieczny transport materiałów ADR. Muszą oni przechodzić zatem bardzo wymagające kursy, które oferują tylko najlepsze ośrodki szkoleniowe. Poznaj kwalifikację ADR, i dowiedz się, gdzie przeprowadzane są szkolenia transportowe dla kierowców.

Pod pojęciem towarów niebezpiecznych rozumiemy materiały oraz przedmioty, których przewóz jest całkowicie zabroniony, dopuszczony jedynie w warunkach określonych odpowiednią umową ADR, lub których przewóz jest dozwolony bez stosowania cześć lub całości uregulowań zawartych w ADR . Na przedsiębiorstwach, które zajmują się ich transportem spoczywa zatem obowiązek posiadania odpowiedniej technologii (pojazdu i osprzęt), a także przeszkolonych pracowników – ci zaś muszą znać doskonale swoje obowiązku zawarte w ADR pozwalające na bezpieczne wykonanie takiego przewozu.

Podział towarów niebezpiecznych

Towary niebezpieczne dzielone są ze względu na rodzaj powodującego zagrożenia, a także niektóre z nich na grupę pakowania określającą stopień tego zagrożenia. One zaś powodują, że kierowcy obsługujący pojazdy i osprzęt do przewożenia ADR, muszą przechodzić liczne kursy podstawowe, a także specjalistyczne – np. z zakresu przewozu materiałów klasy 1 i 7.

Klasyfikacja towarów niebezpiecznych dzieli je zatem ze względu na materiały:

 • materiały i przedmioty wybuchowe – klasa 1,
 • gazy – klasa 2,
 • materiały ciekłe zapalne – klasa 3,
 • materiały stałe zapalne, samoreaktywne, wybuchowe stałe odczulone, samozapalne, wytwarzające z zetknięciu z wodą gazy palne – (klasy 4.1, 4.2, 4.3)
 • materiały utleniające i organiczne (klasy 5.1 i 5.2),
 • materiały trujące oraz zakaźne (klasy 6.1 i 6.2),
 • materiały promieniotwórcze (klasa 7),
 • materiały żrące (klasa 8),
 • różne materiały i przedmioty (klasa 9).

Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych ze względu na stopień zagrożenia to zaś:

 • materiały stwarzające duże zagrożenie – pierwsza grupa pakowania,
 • materiały stwarzające średnie zagrożenie – druga grupa pakowania,
 • materiały stwarzające małe zagrożenie – trzecia grupa pakowania.

Kursy ADR – dobry ośrodek szkoleniowy

Każda umowa ADR, wyznacza szczegółowe wytyczne dotyczące poprawnego zaklasyfikowania materiałów lub przedmiotów stwarzających zagrożenie do poszczególnych klas oraz grup pakowania. Ważne jest zatem to, aby kierowca posiadał odpowiednie uprawnienia. Zdobyć je można między innymi w tak renomowanym ośrodku szkoleniowym, jak VIVO-szkolenia-ADR. Szkolenia prowadzone są zarówno na poziomie początkowym, jak i doskonalącym (na wszystkie klasy, które zostały wskazane w przepisach).

Opracowanie:
Oława, Lipowa 48
Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz