Materiał Partnera

Kim jest zarządca wspólnoty mieszkaniowej?

Kim jest zarządca wspólnoty mieszkaniowej?

Każda społeczność, zarówno mała, jak i duża, wymaga odpowiedniej organizacji. Ludzie od wieków współpracowali ze sobą, aby w ich najbliższym otoczeniu wypracować jak największy komfort życia. Wspólnota mieszkaniowa jest małą organizacją, w której występują ściśle określone zasady i role. Przyjrzyjmy się bliżej funkcji zarządcy wspólnoty. Czy zawsze należy go wybrać? Jakie są jego obowiązki?

Czym jest wspólnota mieszkaniowa?

Wspólnota mieszkaniowa zostaje zawiązana wśród właścicieli lokali określonej nieruchomości. Mogą to być zarówno lokale mieszkalne, jak i użytkowe, wyodrębnione i niewyodrębnione. Jest jednostką organizacyjną bez osobowości prawnej i powstaje automatycznie w momencie, gdy lokalami rozporządza więcej niż jeden właściciel. Sprawne zarządzanie wspólnotą mieszkaniową pozwala zapewnić właściwą gospodarkę ekonomiczno-finansową nieruchomości. Wspólnotę możemy podzielić na małą i dużą, w zależności od ilości lokali, które wchodzą w jej skład. Istnieją również dwa sposoby administrowania obiektem. Pierwszą możliwością jest określenie zarządu wspólnoty mieszkaniowej spośród jej członków. Ta z kolei może powołać administratora. Nas w tym wypadku interesuje druga opcja - zatrudnienie zarządcy wspólnoty.

Zarządca wspólnoty mieszkaniowej - kto to taki?

Funkcję zarządcy wspólnoty mieszkaniowej pełni osoba z zewnątrz lub wewnątrz wspólnoty. Zarządca reprezentuje ją w sprawach bieżących, administruje budynkiem, dba o odpowiedni stan i decyduje o inwestycjach. Od 2014 roku, aby odgrywać tę rolę,  nie trzeba mieć specjalnych uprawnień i licencji. Może nim zostać niemal każdy, warto jednak postawić na zaufane rozwiązania. Firma Sławomir Adamczyk Administrowanie Nieruchomościami od lat zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami i pełni rzetelne usługi w tym zakresie. Zarządca musi dbać o stan techniczny budynku, czyli wymagane przeglądy, naprawy i konserwacje. Jego obowiązkiem jest kontakt z mieszkańcami, przyjmowanie skarg, uwag i prowadzenie odpowiedniej dokumentacji. Zobowiązany jest również do opłacenia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wynikającej z zarządzania budynkiem. Wszystkie obowiązki i wynagrodzenie z tego tytułu określa umowa o zarządzaniu nieruchomością. Dobry zarządca powinien zawsze działać w interesie mieszkańców.

Opracowanie:
Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 53 lok. 309
tel. 501 019 745
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz