Materiał Partnera

Kim jest i czym zajmuje się radca prawny?

Kim jest i czym zajmuje się radca prawny?

Radca prawny to zawód, który wiele osób zna, ale który nie każdy rozumie. Czym taka osoba różni się od adwokata? Jakimi sprawami się zajmuje? Czy może nas reprezentować w sądzie? Sprawdziliśmy.

Kim jest radca prawny?

Radca prawny to zawód, który powstał w latach 60. ubiegłego wieku, by wspierać przedsiębiorców w zakresie pomocy prawnej. To oczywiste, że nie każdy specjalista od produkcji mebli, naprawy samochodów czy wynajmowania pokoi zna wszystkie przepisy, które obowiązują w kraju i do których, jako właściciel firmy, powinien się stosować. Przeróżne kodeksy i ustawy są też często formułowane w taki sposób, że trudno jest je zrozumieć, zwłaszcza osobie, która na co dzień się nimi nie zajmuje. Tu właśnie pojawiło się pole do działania dla radców prawnych. Na początku ten zawód wykonywali prawnicy, na podstawie umowy o pracę podpisanej z przedsiębiorstwem i na jej podstawie świadczyli mu swoje usługi.

Później zawód radcy prawnego stał się zawodem wolnym, gdzie po odbyciu aplikacji radcowskiej i zdaniu egzaminu zawodowego radca prawny mógł świadczyć pomoc prawną w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki, umowy cywilnej lub umowy o pracę. W latach 90’ XX wieku zawód racy prawnego coraz bardzie zbliżał się do zawodu adwokata, by w 2015 r. niemalże zrównać oba zawody. Dziś radca prawny zgodnie z art. 6 Ustawy o radca prawnych wykonuje swój zawód świadcząc pomoc prawną w szczególności przez udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.

Adwokat czy radca prawny?

Wiele osób nie dostrzega różnicy pomiędzy tymi profesjami i rzeczywiście, różnic jest między nimi coraz mniej. Dawniej radca prawny był, jak sama nazwa wskazuje, kimś w rodzaju doradcy, który po zapoznaniu się z naszą sytuacją czy problemem, mógł nam podpowiedzieć najlepsze dla nas rozwiązanie. Taka osoba nie mogła jednak występować w sądach jako przedstawiciel swojego klienta. To było zadanie dla adwokatów. Dzisiaj jest już inaczej. Radcy prawni podobnie jak adwokaci reprezentują swoich klientów przez sądami i organami administracji, uczestniczą w rozprawach i zajmują się wszelkimi dziedzinami związanymi z prawem. Istnieje jednak jeden wyjątek.

Jaki? O wyjaśnienie poprosiliśmy przedstawiciela kancelarii prawnej DGFP z Wrocławia.

Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o radcach prawnych Pomoc prawna polegająca na występowaniu przez radcę prawnego w charakterze obrońcy w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe może być świadczona w ramach wykonywania przez niego zawodu na podstawie umowy cywilnoprawnej, w kancelarii radcy prawnego oraz w spółce, o której mowa w ust. 1, pod warunkiem że radca prawny nie pozostaje w stosunku pracy. Oznacza to, że radca prany zatrudniony na podstawie umowy o pracę nie może występować w charakterze obrońcy. Takiego obostrzenia nie posiadają adwokaci, a to z prostej przyczyny, gdyż nie mogą oni w odróżnieniu od radców prawych w ogóle świadczyć pomocy prawnej ani wykonywać zawodu adwokata pozostając w stosunku pracy. I to właściwie jedyne poważniejsze różnice pomiędzy tymi zawodami.

Z czym zgłosić się do radcy prawnego?

Radca prawny pomoże nam w zasadzie w każdym możliwym aspekcie związanym z prawem. Zwyczajowo radcowie prowadzą sprawy oparte o prawo gospodarcze, prawo handlowe, cywilne czy rodzinne, a co za tym idzie możemy zgłosić się do niego z  rejestracją spółki, windykacją należności, reprezentacją w procesie cywilnym, rozwodem czy podziałem majątku. Radca prawny pomoże nam skonstruować umowę, napiszę opinię prawną oraz pozew do sądu.  Wielu radców prawnych zajmuje się również sprawami związanymi z obrotem nieruchomościami, prawem spadkowym, prawem pracy oraz prawem karnym w tym obroną w sprawach karnych i karno-skarbowych.

Ogólnie rzecz ujmując zawód radcy prawnego będący zawodem zaufania publicznego spełnia rolę doradcy i reprezentanta procesowego we wszelkich dziedzinach związanych z prawem.

 

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz