Materiał Partnera

Kilka słów o agencie ubezpieczeniowym i jego pracy

Kilka słów o agencie ubezpieczeniowym i jego pracy

Osoby, które nie dotykają na co dzień rynku ubezpieczeń, mają mylne wyobrażenia dotyczące pracy agenta ubezpieczeniowego. Wszystko jest praktycznie oparte o stereotypy. Tak naprawdę z rzeczywistością ma to niewiele wspólnego. Współcześnie wygląda to zupełnie inaczej niż w latach dziewięćdziesiątych. Zawód ten przeszedł dużą przemianę zarówno w zakresie stylu pracy, jak i warsztatu.

Kim jest agent ubezpieczeniowy?

Ustawa dotycząca dystrybucji ubezpieczeń wskazuje, że Agent ubezpieczeniowy to przedsiębiorca prowadzący działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej, zawartej z zakładem ubezpieczeń i wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych. Działalność agencyjna wiąże się z dystrybucją ubezpieczeń (art. 4 ust. 3 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń). Czynności agenta ubezpieczeniowego polegają m. in. na pozyskiwaniu klientów, zawieraniu w imieniu i na rzecz ubezpieczyciela umów ubezpieczeń gospodarczych, uczestniczeniu w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia. Wszelkie czynności wykonuje w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń. Określić zatem można, że agent ubezpieczeniowy jest profesjonalnym podmiotem, który wykorzystuje swoją wiedzę , doświadczenie i służy klientowi pomocą  w dziedzinie wszystkich  ubezpieczeń .Współcześnie osoba, która świadczy tego typu usługi, musi posiadać fachową wiedzę  z zakresu ubezpieczeń, ekonomii, prawa, czy podatków. Podkreślić należy fakt, że agent ubezpieczeniowy musi także orientować się w pewnym zakresie w problematyce psychologii i medycyny. Jest to związane z nieustanną pracą i doskonaleniem swoich umiejętności. Obecnie występujące wymagania prawne, wśród których należy wymienić RODO, czy IDD sprawiają, że agent musi być naprawdę zorientowany w wielu kwestiach.

W USA mówi się, że każdy obywatel powinien mieć przy sobie trzy wizytówki, a mianowicie swojego lekarza, prawnika i oczywiście agenta ubezpieczeniowe. Dzięki temu możemy się domyślić, jaki to jest ważny zawód. W Polsce jeszcze nie jest to w takim zakresie. Dopiero otwieramy się na docenienie znaczenia agenta ubezpieczeniowego – podkreśla specjalista zatrudniony w firmie Casablanca, której właścicielem  jest Małgorzata Gajewska agent wyłączny PZU S.A. i PZU Życie.

Jaki powinien być dobry agent ubezpieczeniowy?

Dobry agent ubezpieczeniowy powinien uświadomić klientowi o  możliwych zagrożeniach w chwili nie posiadania ubezpieczenia lub źle zawartego ubezpieczenia  a także przedstawić korzyści wynikające z oferowanych ubezpieczeń majątkowych  , komunikacyjnych , życiowych Agent koniecznie musi być zarówno partnerem, jak i specjalistą. Osoba, która spotyka się z agentem ubezpieczeniowym, oczekuje, że przedstawi on ofertę dopasowaną do jego potrzeb i oczekiwań. Trzeba pamiętać o tym, że dobry agent dba o swoją markę, gdyż w dziedzinie takiej jak finanse ma to ogromne znaczenie. Ważna jest renoma, rozwój i utrzymanie długoletnich relacji z klientem. Co więcej, specjalista musi być zdeterminowany w dążeniu do zapewnienia partnerowi dobrego rozwiązania. Tylko wtedy można osiągnąć sukces.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz