Materiał Partnera

Kiedy waga wymaga legalizacji?

Kiedy waga wymaga legalizacji?

Wagi to bardzo stary wynalazek, a ich historia sięga okresu starożytności. Od tamtej pory ich mechanizm znacząco się zmienił, ale przeznaczenie ciągle jest takie samo. Urządzenia mają precyzyjnie wskazywać masę produktów, przedmiotów oraz ludzi. Dlatego, aby ich pomiary były dokładne i jednakowe we wszystkich urządzeniach, należy je legalizować. W jakiej sytuacji jest to obowiązkowe?

Legalizacja wag – kwestie prawne

Obowiązek legalizacji wagi wynika wprost z przepisów. O takim wymogu mówi ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz.U. 2001 nr 63 poz. 636). Zgodnie z nią legalizacja to sprawdzanie, kontrolowanie, a na końcu poświadczenie, że dana waga spełnia wymagania metrologiczne oraz techniczne.

Na każdej wadze powinna znajdować się tabliczka z informacją na temat daty poprzedniej legalizacji. Na datę tę trzeba zwrócić szczególną uwagę, gdyż to urządzenie pomiarowe musi być kontrolowane co określony czas. Legalizacja jest ważna przez okres 2 lat – po upływie tego terminu waga musi ponownie zostać sprawdzona przez specjalistę. Wyróżnia się legalizację pierwotną, która jest obowiązkiem producenta wagi, jak i legalizację ponowną wykonywaną przez jej użytkownika.

Nie można uchylać się od obowiązku legalizacji wagi – użytkowników, tych przyrządów pomiarowych, którzy go nie dopełnią, będą czekały mandaty w wysokości od 50 zł do 500 zł. Po zapłaceniu kary należy spodziewać się szybkiej, ponownej wizyty urzędnika. Dlatego też nie można zwlekać z legalizacją żadnej wagi” – mówi ekspert z firmy WAGOTECHNIKA z Lublina.

Jakie wagi podlegają obowiązkowi legalizacji?

Nie wszystkie wagi wymagają legalizacji. Jednak grupa urządzeń, które muszą przejść tę procedurę, jest naprawdę spora. Należą do niej:

  • wagi używane przez biegłych i ekspertów w celu wydania opinii prawnej
  • wagi wykorzystywane do określania masy w laboratoriach, w branży farmaceutycznej, a także używane do sporządzania lekarstw na receptę w aptekach
  • wagi używane w placówkach medycznych i służące do pomiarów wagi pacjentów
  • wagi do wykonywania pomiarów w obrocie handlowym
  • wagi, które służą do obliczania cła, wynagrodzenia, kary, konkretnej opłaty czy odszkodowania
  • wagi wykorzystywane przy sprzedaży konsumenckiej do określania ceny na podstawie masy produktu.

Procedury legalizacji nie muszą przechodzić wszelkiego rodzaju wagi wykorzystywane w domach i na własny użytek domowników. Ponadto nie ma potrzeby przeprowadzania takiej procedury w przypadku urządzeń pomiarowych służących określaniu masy w sytuacji wewnętrznej kontroli towarów czy też w ramach systemów zapewniania jakości.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz