Materiał Partnera

Kiedy stosuje się lutowanie twarde, a kiedy lutowanie miękkie?

Kiedy stosuje się lutowanie twarde, a kiedy lutowanie miękkie?

Lutowanie to- najprościej rzecz ujmując- połączenie ze sobą dwóch metalowych elementów przy pomocy specjalnego spoiwa, które musi być wcześniej stopione. Wykorzystuje się je powszechnie w przemyśle, budownictwie, a nawet w domowym zaciszu. Lutowanie może okazać się niezbędne przy naprawianiu chociażby instalacji elektrycznej czy wykonywaniu drobnych prac konstrukcyjnych. Wyróżnia się lutowanie twarde oraz miękkie. Kiedy stosuje się każde z nich?

Lutowanie miękkie

Lutowanie miękkie znalazło największe zastosowanie w elektronice. Od lutowania twardego odróżnia je temperatura oraz rodzaj użytego spoiwa. Temperatura w przypadku lutowania miękkiego nie może być wyższa niż 400 stopni Celsjusza. Jako spoiwo wykorzystuje się najczęściej lut cynowo-miedziany lub cynowo-ołowiowy. Wymienione typy spoiwa doskonale przewodzą prąd, dzięki czemu nie należy obawiać się o ewentualne zwarcie czy brak poprawnego działania danego urządzenia. Lutowanie miękkie doskonale sprawdza się także w przypadku instalacji wodnych oraz centralnego ogrzewania. Lut występuje wówczas w postaci pałeczek lub drutu, które stapiane są przy pomocy palnika płomieniowego.

Lutowanie twarde

O lutowaniu twardym mówimy wówczas, gdy temperatura spoiwa przekracza 400 stopni Celsjusza. Do scalania metalowych elementów wykorzystuje się luty miedziane, srebrne albo fosforowe. Lutowanie twarde wykorzystuje się często w chłodnictwie i klimatyzacji. Połączenie materiałów za pomocą tej metody charakteryzuje się lepszymi właściwościami, niż w przypadku lutowania miękkiego. Jest ono zdecydowanie bardziej trwałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne. Lutowanie twarde wymaga odpowiednich warunków. Musi odbywać się ono w dobrze wentylowanym pomieszczeniu oraz przy zastosowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kurs lutowaczy

Lutowacze to bardzo pożądani pracownicy. Znajdą zatrudnienie w wielu branżach, szczególnie przemysłowej. By pracować na tym stanowisku, konieczne jest ukończenie specjalistycznego kursu. Kurs lutowacza zawiera w swojej ofercie np. Ośrodek Szkolenia Zawodowego Dar-Spaw w Zabrzu. Aby przystąpić do szkolenia należy mieć ukończone osiemnaście lat, posiadać przynajmniej podstawowe wykształcenie oraz przedstawić orzeczenie lekarskie, które potwierdzi brak przeciwwskazań, co do wykonywania tego zawodu. Na kurs składa się część teoretyczna oraz część praktyczna, gdzie kursanci uczą się metod lutowania pod okiem fachowców. Część teoretyczna z kolei pozwala na zapoznanie się ze specyfiką pracy, przepisami prawnymi oraz zasadami bhp.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz