Materiał Partnera

Kiedy potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe?

Kiedy potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe?

Usługi biura tłumaczeń są dzisiaj bardzo potrzebne. Coraz częściej podróżujemy, nawiązujemy zagraniczne kontakty biznesowe, niejednokrotnie zawieramy związki małżeńskie z obywatelami innych krajów. Dlatego też konieczne są nam tłumaczenia, np. aktu stanu cywilnego, pism sądowych czy dokumentów medycznych. Takie tłumaczenia musi wykonać wyłącznie tłumacz przysięgły! Czym jest tłumaczenie przysięgłe i jakie ma zastosowanie?

Tłumaczenie przysięgłe a tłumaczenie zwykłe

Tłumaczenia treści są nam potrzebne w wielu przypadkach. Nie zawsze konieczne jest tłumaczenie przysięgłe. Książki, broszury, artykuły, instrukcje obsługi sprzętu może przetłumaczyć dla nas każdy tłumacz. Kiedy jednak chcemy przetłumaczyć dokumenty i pisma posiadające moc prawną, musimy skorzystać z usług tłumacza przysięgłego. W odróżnieniu od tłumacza zwykłego, tłumacz przysięgły zdał egzamin państwowy i posiada stosowne uprawnienia nadane przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Tłumaczenia przysięgłe wymagają własnoręcznego podpisu tłumacza i pieczęci nadanej przez Mennicę Państwową. Na pieczęci znajdują się:

 • dane osobowe tłumacza,
 • język, którym posługuje się tłumacz,
 • numer określający pozycję na liście tłumaczy przysięgłych w kraju.

Najbardziej popularne dokumenty wymagające tłumaczenia przysięgłego

Tłumaczenia przysięgłego wymagają wszystkie istotne pisma i dokumenty posiadające moc prawną, które musimy przedłożyć w urzędach, szkołach, szpitalach, zakładach pracy itp., w tym:

 • dowody osobiste i paszporty,
 • prawa jazdy,
 • akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonu,
 • dowody rejestracyjne i dokumenty niezbędne do rejestracji samochodu w przypadku aut sprowadzanych z zagranicy,
 • zaświadczenia o dochodach,
 • zaświadczenia z urzędów, w tym z ZUS-u czy z Urzędu Skarbowego,
 • zaświadczenia lekarskie, zwolnienia, zaświadczenia o stanie zdrowia,
 • pełnomocnictwa i różnego rodzaju dokumenty, które zostały poświadczone notarialnie i dotyczą innego kraju niż ten, w jakim je wydano,
 • świadectwo i dyplomy ze szkół, uczelni i uniwersytetów,
 • polisy ubezpieczeniowe,
 • zaświadczenia o niekaralności,
 • referencje i pisma niezbędne do wykonywania pracy za granicą,
 • umowy handlowe,
 • sprawozdania finansowe.

Ile kosztuje tłumaczenie uwierzytelnione?

Koszt tłumaczenia uwierzytelnionego zależy od kilku czynników. Ich charakterystyką zajmie się nasz rozmówca z Biura tłumaczeń mgr Małgorzaty Fuzinski w Olsztynie: Każde biuro tłumaczeń ma ustalony cennik, według którego rozlicza wykonane usługi. Jednostką przeliczeniową jest strona tłumaczeniowa, obejmująca 1125 znaków wraz ze spacjami, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości. Na cenę wpływa zatem przede wszystkim nie ilość stron, ale konkretna ilość tekstu (liczba znaków) do przetłumaczenia. Ponadto znaczenie ma rodzaj dokumentu i język tłumaczenia.

W celu ustalenia dokładnych kosztów tłumaczenia, należy skontaktować się z wybranym biurem tłumaczeń.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz