Materiał Partnera

Kiedy potrzebna jest wycena nieruchomości?

Kiedy potrzebna jest wycena nieruchomości?

Polskie przepisy prawne w wielu przypadkach narzucają na właścicieli nieruchomości konieczność wykonania wyceny mieszkania, domu czy działki. W tym celu należy skorzystać z usług rzeczoznawcy majątkowego. Z naszego artykułu dowiesz się, w jakich sytuacjach wycena wartości nieruchomości jest konieczna oraz jakie dokumenty są potrzebne do jej sporządzenia.

W jakich sytuacjach należy skorzystać z usług rzeczoznawcy majątkowego?

Konieczność wykonania wyceny nieruchomości przeważnie wymuszona jest przez przepisy prawne lub wynika z postępowania cywilnoprawnego. Z usług rzeczoznawcy majątkowego będziemy musieli skorzystać, gdy zechcemy nabyć bądź sprzedać nieruchomość, a także zabezpieczyć wierzytelność majątkową, gdy będziemy zaciągać w banku kredyt hipoteczny. Jeśli zdecydujemy się przekazać naszą nieruchomość w użytkowanie wieczyste, usługi rzeczoznawcy będą niezbędne w celu naliczenia należnego czynszu. W niektórych przypadkach wykonanie wyceny będzie potrzebne do naliczenia podatku od nieruchomości. Rzeczoznawca będzie również wyceniał naszą nieruchomość, jeśli będziemy ustalać wysokość odszkodowania za wywłaszczenie, gdy na należącym do nas terenie będzie np. budowana droga publiczna. Oszacowanie wartości nieruchomości może być również wymagane przez firmę ubezpieczeniową, w której zechcemy ubezpieczyć naszą nieruchomość.

W Bielsku Podlaskim i okolicach profesjonalnych wycen nieruchomości dokonuje Magdalena Kacejko-Martyniuk. Posiada ona uprawnienia zawodowe do szacowania wartości nieruchomości oraz certyfikat potwierdzający uzyskanie dodatkowych kwalifikacji niezbędnych do wykonania wycen na potrzeby banków.

Jakie dokumenty należy przygotować, aby możliwe było wykonanie wyceny wartości nieruchomości?

Lista wymaganych dokumentów może różnić się w zależności od konkretnej sprawy, dla której wymagane jest wykonanie wyceny, ale jest kilka dokumentów, które stanowią podstawę do oszacowania wartości nieruchomości. Niezbędne będzie posiadanie wypisu z księgi wieczystej, dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości oraz mapy i wypisu  z ewidencji gruntów.

Warto pamiętać, że wycena nieruchomości dotyczy jedynie jej wartości rynkowej w momencie wykonywania szacunku. Wycena powstaje przede wszystkim na podstawie porównania cen podobnych nieruchomości znajdujących się w danej okolicy.

Oceń artykuł (1)
5.0
Komentarze
Dodaj komentarz