Materiał Partnera

Kiedy należy wykonać kontrolne badania medycyny pracy?

Kiedy należy wykonać kontrolne badania medycyny pracy?

Każdy pracownik zdaje sobie sprawę z nałożonego obowiązku poddawania się okresowym badaniom medycyny pracy. Warto mieć świadomość, że choć nie upłynął jeszcze okres ważności poprzedniego badania, w określonych sytuacjach pracodawca może skierować podwładnego na wizytę do lekarza medycyny pracy w celu przeprowadzenia badań kontrolnych. Nie są one tożsame z badaniami okresowymi, ale tak jak one – są obowiązkowe. Co warto wiedzieć o kontrolnych badaniach medycyny pracy? 

Czym właściwie są badania kontrolne? 

Wśród badań medycyny pracy można wyróżnić badania wstępne, okresowe oraz kontrolne. Chociaż niektórym osobom wydaje się, że pojęcia badań okresowych i kontrolnych mogą być stosowane zamienne, tak naprawdę wiążą się z zupełnie różnymi sytuacjami. Badania okresowe mają na celu sprawdzenie aktualnego stanu zdrowia pracownika i potwierdzić, czy może on w dalszym ciągu wykonywać obowiązki na danym stanowisku. Z kolei Kodeks Pracy jasno określa, że na kontrolne badania medycyny pracy skierowani powinni zostać ci pracownicy, którzy przebywali na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 dni. Wizyta u lekarza medycyny pracy ma na celu określenie, czy stan zdrowia pacjenta po zakończeniu zwolnienia lekarskiego uległ poprawie i jest on w stanie powrócić na stanowisko pracy i wykonywać swoje dotychczasowe obowiązki zawodowe. 

Co należy wiedzieć o kontrolnych badaniach medycyny pracy? 

Przede wszystkim należy zdawać sobie sprawę, że podobnie jak okresowe, również kontrolne badania medycyny pracy są obowiązkowe. Oznacza to, że pracownik wracający ze zwolnienia lekarskiego trwającego dłużej niż 30 dni, musi liczyć się z koniecznością stawienia na wizycie lekarskiej. Odmowa poddania się badaniu może skutkować rozwiązaniem stosunku pracy lub nawet dyscyplinarnym zwolnieniem. Wizyta lekarska powinna odbyć się w godzinach pracy bez pomniejszenia wynagrodzenia. Podczas konsultacji lekarz przeprowadzi podstawowe badania oraz szczegółowy wywiad z pacjentem, aby potwierdzić jego zdolność do pracy. W Gdyni badania kontrolne można przeprowadzić w Gabinecie Medycyny Pracy i Orzecznictwa Lekarskiego Jerzego Kaczmarka. 

Co w sytuacji kilku zwolnień lekarskich? 

Pracodawca ma obowiązek skierować pracownika na badania tylko wtedy, gdy ten przebywał na zwolnieniu w sposób ciągły dłużej niż 30 dni. Warto mieć na uwadze, że kilka zwolnień lekarskich, pomiędzy którymi nastąpił chociaż 1 dzień przerwy, nie ulega zsumowaniu, a więc przymusowe skierowanie na badania byłoby w tym przypadku bezprawne. Pracodawca może natomiast wyrazić chęć sprawdzenia stanu zdrowia podwładnego, ale zlecenie wykonania badań może nastąpić jedynie za zgodą pracownika.

Opracowanie:
Gdynia, Polska 13A lok. 7
tel. 602 264 492
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz

Warto przeczytać