Materiał Partnera

Kiedy najczęściej wykonuje się wycenę nieruchomości?

Kiedy najczęściej wykonuje się wycenę nieruchomości?

Profesjonalna wycena nieruchomości to zadanie dla specjalisty, który biorąc pod uwagę wiele rozmaitych czynników jest w stanie określić jej wartość. Dotyczy to zarówno obiektów biurowych, handlowych czy przemysłowych, jak i lokali mieszkalnych, ale też wielu innych. W jakich konkretnie sytuacjach najczęściej zleca się wycenę nieruchomości i jakiego typu obiekty może ona obejmować?

Niezbędna wycena

Jednym z najczęstszych powodów, dla których zleca się wykonanie profesjonalnej wyceny nieruchomości, jest jej kupno bądź sprzedaż. Strony rozpoczynające negocjacje nierzadko wykorzystują w celu ustalenia odpowiedniej ceny za konkretny obiekt. Opinia rzeczoznawcy jest także pomocna w sytuacji, gdy toczone jest postępowanie spadkowe i konieczne jest ustalenie wartości nieruchomości wchodzącej w skład majątku pozostawionego przez osobę zmarłą, a np. koniecznej do podziału między spadkobierców. Warto pamiętać, że wyceną zająć się mogą tylko wykwalifikowani specjaliści, tacy jak firma Evertis Sp. z o.o., która od wielu lat świadczy usługi z tego zakresu.

Uzyskanie kredytu wiąże się z koniecznością spłacania poszczególnych rat pożyczki. W przypadku zabezpieczenia wierzytelności również wykonuje się wycenę konkretnych nieruchomości, co jest także potrzebne np. przy zniesieniu współwłasności, podziale majątku, przekształceniach własnościowych bądź ustaleniu wysokości odszkodowań w niektórych przypadkach. Nierzadko jest to też niezbędne przy sprawozdaniach finansowo-księgowych czy naliczaniu opłat cywilno-prawnych.

Typy nieruchomości podlegających wycenie

Wycena nieruchomości wykonywana przez rzeczoznawcę dotyczyć może wielu typów obiektów. Do najczęściej zgłaszanych zaliczają się przede wszystkim lokale mieszkalne oraz użytkowe – mieszkania czy domy. Wyceniane są również budynki biurowe i handlowe, a także obiekty usługowe lub inne należące do nieruchomości komercyjnych. Wiele spraw związanych z wyceną nieruchomości dotyczy także budynków przemysłowych. Obiekty fabryczne, zakłady produkcyjne czy konstrukcje produkcyjno-magazynowe są nierzadko ważnym elementem prywatyzacji, szacowania kosztów i efektywności inwestycji czy postępowań upadłościowych i egzekucyjnych.

Wycena nieruchomości może dotyczyć też nieruchomości rolnych, zabytkowych, leśnych, a nawet specjalnego przeznaczenia. Rzeczoznawca jest w stanie ustalić wartość nie tylko nieruchomości zabudowanych, ale także i niezabudowanych. Profesjonalna wycena jest zatem niezbędna w wielu przypadkach, które pozwalają w szybki sposób ustalić wartość konkretnej nieruchomości. Taka usługa może dotyczyć różnego rodzaju obiektów i nie tylko, o czym także należy pamiętać. Warto jej realizację zlecić doświadczonym specjalistom, którzy dzięki swojej wiedzy będą w stanie precyzyjnie określić wartość danej nieruchomości.

Opracowanie:
Poznań, Jana Henryka Dąbrowskiego 75 lok. 10, (Pasaż Jeżycki)
tel. 781 020 781
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz