Materiał Partnera

Kiedy i gdzie przeprowadzić renowację nagrobka?

Kiedy i gdzie przeprowadzić renowację nagrobka?

Choć kamień jest trwałym materiałem, idealnym do upamiętnienia zmarłego, wykonane z niego nagrobki czy pomniki znajdujące się na cmentarzu z czasem niszczeją. Kamienne rzeźby pękają, a tablice zarastają roślinami. Istnieje wiele przyczyn niszczenia nagrobków. W pewnym momencie przychodzi czas, aby poddać je renowacji. Do kogo zgłosić się po pomoc? Jak wygląda naprawa?

Kamień upamiętniający zmarłych

Kamienie już od zarania dziejów służyły do upamiętnienia zmarłych. W wielu kulturach za ich pomocą oznacza się miejsce, w którym spoczywa zmarły. W Polsce kamienne nagrobki wypełniają po brzegi cmentarze. Oprócz płyt cmentarnych z kamienia robi się także pomniki lub rzeźbi się w nim figury świętych.

Kamienne nagrobki zamawia się po pogrzebie u kamieniarza. Najlepsi specjaliści, tacy jak Sylwester Rudnicki świadczący w Warszawie usługi kamieniarskie oprócz tworzenia płyt cmentarnych i kamiennych pomników przeprowadza ich renowację.

Przyczyny niszczenia nagrobków

Choć kamienie wydają się wieczne, tworzone z nich nagrobki takie nie są. Na nie także wpływ ma czas i inne czynniki, z których najbardziej niszczycielska jest woda. Wlatuje ona w miejsca spojenia i we wszelkie szpary i przerwy. Wypłukuje kamień w naturalny sposób. Oprócz tego w miejscach, w których się zatrzymuje, potrafi narobić wiele szkód po zamarznięciu – powiększając swoją objętość powoduje mikrospękania.

Z kolei wilgoć w połączeniu z wysokimi temperaturami to najlepsze warunki do wzrostu mikroorganizmów. Mogą to być łatwe do usunięcia glony, grzyby lub porosty i niszczycielskie chwasty. Są trudne do wyplenienia, a ich korzenie potrafią narobić szkód.

Do naturalnych przyczyn niszczenia nagrobków należą też wiatr i przenoszony przez niego piasek. Ma on wpływ przede wszystkim na najdelikatniejsze rzeźby, bo to po nich najbardziej widać jego niszczące kamień efekty.

Kolejnym czynnikiem niszczącym kamienne nagrobki jest działalność człowieka. Smog i inne zanieczyszczenia zmieniają jego kolor. Z kolei niewyczuwalne ruchy ziemi powodowane np. przez intensywny ruch samochodów blisko cmentarza powodują stopniowe zapadanie się kamiennych pomników.

Renowacja nagrobka

Renowacja nagrobka zaczyna się od jego bardzo dokładnego umycia wodą z dodatkiem delikatnych detergentów. To one zmywają wierzchnią warstwę kurzu i brudu. Następnie szmatką lub ewentualnie szczotką usuwa się wszelkie grzyby i porosty. Należy też usunąć chwasty i inne niepożądane rośliny. Kamień spryskuje się preparatem grzybobójczym. Następnie dokonywane są naprawy – podniesienie pomnika lub uzupełnianie ubytków. Robi się to za pomocą zapraw renowacyjnych w kolorze kamiennego nagrobka. Na koniec czysty, suchy i naprawiony pomnik pokrywa się powłoką ochronną, a szczególnie wrażliwe elementy bezbarwnym silikonem. Cały proces może trwać nawet do 2-3 dni w zależności od warunków atmosferycznych. Po renowacji nagrobka znów będzie musiało upłynąć wiele lat, aby drobne codzienne zmiany stały się zauważalne.

Opracowanie:
Warszawa, Mehoffera 52
tel. 506 497 868
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz