Artykuł sponsorowany

Kiedy i dlaczego warto odwiedzić kancelarię notarialną?

Kiedy i dlaczego warto odwiedzić kancelarię notarialną?

W wielu sytuacjach zabezpieczenie poszczególnych dokumentów uzyskać można jedynie poprzez poświadczenie ich wiarygodności u notariusza. W ramach usług świadczonych przez renomowane kancelarie można sporządzić mający moc prawną testament, uwierzytelnić konkretny dokument czy spisać w sposób profesjonalny i ważny umowę darowizny. Kiedy jeszcze i dlaczego warto odwiedzić notariusza?

Gwarancja bezpieczeństwa

Odpowiednie zrealizowanie ostatniej woli jest dla wielu osób bardzo istotne. Zabezpieczenie interesów najbliższych na wypadek śmierci i przekazanie im określonych składników majątku można uzyskać poprzez sporządzenie testamentu. Kancelaria Notarialna Michała Szydluka rekomenduje w takiej sytuacji profesjonalną pomoc w nadaniu dokumentowi mocy prawnej poprzez jego wykonanie właśnie u notariusza. Dzięki temu testament stanie się praktycznie niepodważalny, a spadkobiercy zostaną właściwie, zgodnie z wolą spadkodawcy obdarowani poszczególnymi elementami majątku. Kancelaria Notarialna Michała Szydluka zaleca także skorzystanie z usług notarialnych w momencie konieczności sporządzenia poszczególnych aktów, np. aktu poświadczenia dziedziczenia. Na wyraźne żądanie stron notariusz jest też w stanie sporządzić projekt tego typu dokumentów, dzięki czemu akty będą skonstruowane w pełni profesjonalnie i na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Kancelaria Notarialna Michała Szydluka może zająć się również protestami weksli, czyli aktów publicznych wykonywanych najczęściej z powodu nieprzyjęcia weksla lub odmowy jego zapłaty. Protesty mogą dotyczyć także czeków, jednak jest to rzadko spotykane rozwiązanie.

Właściwie przechowywane

Kancelaria Notarialna Michała Szydluka zwraca uwagę na możliwość przechowywania poszczególnych dokumentów czy składników majątku przez notariusza. Może on przyjąć m.in. pieniądze, papiery wartościowe czy różnego rodzaju dokumentację, która z określonych przyczyn jest dla osoby zlecającej przechowanie ważna. Takie rozwiązanie daje klientowi renomowanego notariusza gwarancję, że jego mienie jest w pełni bezpieczne i dostępne tylko dla niego lub osób wyszczególnionych w upoważnieniu. Kancelaria Notarialna Michała Szydluka jest również w stanie zająć się przechowywaniem informacji na informatycznym nośniku danych, który musi być zawarty w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Notariusza warto również odwiedzić wtedy, gdy małżonkowie zdecydują się na rozdzielność majątkową lub niezbędny jest odpis istotnych dokumentów. Kancelaria Notarialna Michała Szydluka rekomenduje korzystanie z usług notariusza w wielu przypadkach – daje to możliwość zabezpieczenia interesów zarówno swoich, jak i uwzględnionych stron.

Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz