Materiał Partnera

Karta podatkowa – kto może z niej korzystać?

Karta podatkowa – kto może z niej korzystać?

Karta podatkowa to jedna z dostępnych form opodatkowania działalności gospodarczej. Jest uznawana za jeden z prostszych sposobów odprowadzania składek i jest dostępna zarówno dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i tych działających w ramach spółek cywilnych. Jakie wymagania trzeba spełnić, aby móc z niej korzystać? 

Kto i na jakich warunkach może korzystać z karty podatkowej?

Karta podatkowa nie jest dedykowana każdemu przedsiębiorcy i aby móc z niej korzystać, trzeba spełnić kilka wymogów. Tę formę opodatkowania mogą stosować podatnicy prowadzący działalność  w zakresie m.in.:

  • usług lub wytwórstwa połączonego z usługami,

  •  usług w obszarze handlu detalicznego sprzedający m.in. żywność, napoje, wyroby tytoniowe, kwiaty, z wyłączeniem napojów alkoholowych powyżej 1,5%,

  •  usług w obszarze handlu detalicznego, za wyjątkiem paliw silnikowych, środków transportu, części do pojazdów itp.

  • gastronomii, o ile nie prowadzi się sprzedaży napojów z zawartością alkoholu przekraczającą 1,5%

  •  usług transportu, jeśli wykorzystuje się jeden pojazd,

  • usług rozrywkowych.

Jakie obowiązki i prawa przysługują w sytuacji korzystania z karty podatkowej?

Jak wspomniano, karta podatkowa to jedna z prostszych form opodatkowania dla przedsiębiorców, są bowiem zwolnieni z prowadzenia ksiąg, konieczności składania zeznań podatkowych, a także dokonywania zaliczek na poczet podatku dochodowego. Są oni jednak zobowiązani do przestrzegania kilku wytycznych. Muszą m.in. wydawać na żądanie klientów faktury oraz rachunki, które potwierdzają sprzedaż towarów lub świadczenie usług, a w okresie 5 lat powinni przechowywać kopie tychże dokumentów.


Jak wybrać kartę podatkową?

Wnioskiem, który służy do zmiany formy opodatkowania na kartę podatkową jest formularz PIT-16. Jak przyznaje Piotr Leszczyński, prowadzący biuro rachunkowe Leon w Zduńskiej Woli, należy to zrobić nie później aniżeli do 20-ego stycznia danego roku podatkowego, a jeśli podatnik dopiero rozpoczyna prowadzenie swojej działalności gospodarczej, musi tego dokonać przed rozpoczęciem funkcjonowania na rynku. PIT składa się wówczas do urzędu skarbowego, który jest właściwy ze względu na lokalizację zakładu, może to być także siedziba spółki, adres zamieszkania podatnika, a ostatecznie także miejsce zamieszkania wspólnika.

Jeśli w naszej firmie zastanawiamy się nad zmianą formy opodatkowania na kartę podatkową, warto uprzednio poradzić się doświadczonych księgowych, którzy sprawdzając sposób działania przedsiębiorstwa, będą w stanie doradzić najlepszą pod względem finansowym opcję.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz