Materiał Partnera

Kancelaria Notarialna Renata Greszta, Joanna Barańska-Pastuszko Notariusze s.c.

Kancelaria Notarialna Renata Greszta, Joanna Barańska-Pastuszko Notariusze s.c.

Do notariusza możemy zwrócić się zarówno jako osoba prywatna, jak i z ramienia firmy, przedsiębiorstwa, spółki, fundacji lub innego podmiotu, ze sprawami wymagającymi sporządzenia aktu notarialnego. Kancelaria Notarialna Renata Greszta, Joanna Barańska-Pastuszko Notariusze s.c. działa w Lublinie od 1992 roku, świadcząc usługi notarialne w szerokim zakresie oraz udzielając porad w sprawach spadkowych czy dotyczących własności lokalu.

Czym zajmują się kancelarie notarialne?

Notariusz to prawnik, który jest upoważniony do sporządzania aktów notarialnych oraz dokonywania innych czynności wynikających z zawodu, które zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego. Akt notarialny jest szczególnym dokumentem, konstruowanym na przykład przy kupnie nieruchomości i sporządzanym dla udokumentowania czynności prawnej. Forma aktu notarialnego występuje nie tylko w prawie cywilnym, ale odnosi się także do prawa spółek cywilnych i jest zastrzeżona dla takich czynności, jak ustanawianie umów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, partnerskiej, komandytowej i akcyjnej.

Kancelarie notarialne świadczą usługi w zakresie sporządzania testamentów, spisywania protokołów czy przygotowywania poświadczeń notarialnych. Zajmują się również doręczaniem oświadczeń oraz sporządzaniem umów kupna-sprzedaży. Do usług świadczonych przez Kancelarię Notarialną Renata Greszta, Joanna Barańska-Pastuszko Notariusze s.c. należy sporządzanie aktów notarialnych, które mogą dokumentować takie czynności, jak umowy:

  • sprzedaży,
  • darowizny,
  • zamiany,
  • dożywocia,
  • działu spadku,
  • zniesienia współwłasności,
  • ustanowienia hipotek,
  • odrębnej własności lokali,
  • pełnomocnictwa.

Kancelaria sporządza również akty poświadczenia dziedziczenia, protokoły oraz protesty weksli i czeków oraz projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów.

Jakie inne czynności leżą w mocy kancelarii notarialnej?

Notariusz jako osoba zaufania publicznego może przyjmować na przechowanie takie dobra, jak pieniądze, papiery wartościowe czy ważne dokumenty. Przechowuje także ważne i wrażliwe dane na informatycznym nośniku. Z takich usług notariuszy często korzystają właściciele przedsiębiorstw czy osoby wyjeżdżające na dłuższy czas.

Praca kancelarii notarialnej z Lublina opiera się na działaniu nowoczesnych technologii, a szeroka wiedza i kompetencje umożliwiają świadczenie porad z wielu zakresów, między innymi prawa spadkowego. Klienci Kancelarii Notarialnej Renata Greszta, Joanna Barańska-Pastuszko Notariusze s.c. mogą liczyć na pełną dyskrecję i zaangażowanie w sprawę zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Opracowanie:
Oceń artykuł (0)
0.0
Komentarze
Dodaj komentarz